Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2022-033-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A GÈNOVA I ENVOLTANTS I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES (2 LOTS). Licitacions en curs
2022-032-O OBRES D'ADAPTACIÓ DEL CAMÍ DE CAN BOGUETA I EL CARRER VAIXELL PER HABILITAR UN ITINERARI VIANANT-CICLISTA CAP A L'AEROPORT DE SON SANT JOAN Licitacions en curs
2022-031-O PROJECTE D'EXECUCIÓ DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ, DE L'ACCESSIBILITAT DELS VIALS I ELS ESPAIS LLIURES PÚBLICS: CARRERS JOAN DAMETO I SINIA D'EN GIL AMB LA PART OEST DEL PARC DE SA RIERA. FASE 1 Licitacions en curs
2022-030-C CONCESSIÓ DEL SERVEI SMARTWIFI PALMA, DE COMUNICACIONS SENSE FILS PER AL CONJUNT DE ZONES DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA DE PALMA, AMB CONSOLIDACIÓ, UNIFICACIÓ I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES NECESSÁRIES Licitacions en curs
2022-029-A SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA PER AUXILIAR A LA POLICIA LOCAL AMB TASQUES RELACIONADES AMB LA COVID-19 Licitacions en curs
2022-028-S SUBMINISTRAMENT DE TRES VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A L'ÀREA DE BATLIA, I DOS VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A L'ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE (4 LOTS) Licitacions en curs
2022-027-S SUBMINISTRAMENTS D'ESCENARIS I REPOSICIÓ DE MATERIAL PER A LA REALITZACIÓ D'ESPECTACLES EN EL TERME MUNICIPAL DE PALMA Licitacions en curs
2022-026-P PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FUNCIONARIS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA INTEGRATS EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, PROCEDENTS DE L'EXTINTA MUNPAL I ALS SEUS BENEFICIARIS Licitacions en curs
2022-025-A CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I D'OBRES PER AL MANTENIMENT DELS ASCENSORS I ALTRES APARELLS ELEVADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS I LES ESCOLES PÚBLIQUES (2 LOTS) Licitacions en curs
2022-024-A CONTRACTE MIXTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ I SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ SEMAFÒRICA, CONTROL I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DE PALMA. Licitacions en curs
2022-023-A ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS (ZBE) DE LA CIUTAT DE PALMA I LES ORDENANCES MUNICIPALS QUE SIGUIN NECESSÀRIES PER A LA SEVA IMPLANTACIÓ Licitacions en curs
2022-022-C CONCESSIÓ PER A L'EXPLOTACIÓ DEL BAR-CAFETERIA DEL CENTRE FLASSADERS Licitacions en curs
2022-021-S SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES TIPUS FURGÓ DESTINATS AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
2022-020-A SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA PER AUXILIAR A LA POLICIA LOCAL AMB TASQUES RELACIONADES AMB LA COVID-19 Licitacions en curs
2022-019-A SERVEIS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA "CINEMA A LA FRESCA" 2022-2024 Licitacions en curs
2022-018-A ESTUDI DE CONTAMINACIÓ DEL SÒL EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL DE SON TOELLS Licitacions en curs
2022-017-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CENTRE FLASSADERS Licitacions en curs
2022-016-A SERVEIS DE TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ A L'ÀMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (3 LOTS) Licitacions en curs
2022-015-A SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ PER AL "MAPA DE RECURSOS COMUNITARIS DE PALMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT" I PER A ALTRES INICIATIVES I PROGRAMES COMPRESOS EN LA "ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALMA". Licitacions en curs
2022-014-S SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER LA POLICIA LOCAL DE PALMA (4 LOTS) Licitacions en curs