Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2023-59-A SERVEIS FINANCERS DE PAGAMENT DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS MUNICIPALS MITJANÇANT DISPOSITIUS TPV FÍSICS I TELEMÀTICS O VIRTUALS Licitacions en curs
2023-58-A SERVEI DE PROVISIÓ DE DADES D’AUDIÈNCIA I DIFUSIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ Licitacions en curs
2023-45-S SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS, REACTIUS, MEDIS DE CULTIU I ALTRES MATERIALS PER AL LABORATORI MUNICIPAL DE PALMA. Licitacions en curs
2023-057-A SERVEIS D’ACTIVITATS INFANTILS PER A SANT SEBASTIÀ PETIT I SA RUETA, AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ I CARNAVAL 2024 (4 LOTS) Licitacions en curs
2023-055-A CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ I SERVEIS DE CONSERVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, VERTICAL, ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE GUALS DEL MUNICIPI DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2023-054-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LLIT PELS CAVALLS DE LA SECCIÓ DE LA POLICIA MUNTADA Licitacions en curs
2023-053-S SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓ (GASOIL C) A DIFERENTS ESCOLES DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2023-052-S SUBMINISTRAMENT DE LA PIROTÈCNIA I EL SERVEI D’ASSISTÈNCIA D’UN EXPERT PIROTÈCNIC PER ALS CORREFOCS I ALTRES FESTES ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2023-049-C CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DE DEU QUIOSCS, SITUATS A LA RAMBLA, DESTINATS A LA VENDA DE PLANTES I FLORS. 10 LOTS Licitacions en curs
2023-048-A SERVEI DE LLOGUER PER A L’APROVISIONAMENT TEMPORAL D’INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES, LA SEVA LA LEGALITZACIÓ I ALTRES SERVEIS VINCULATS, AMB MOTIU DE LES DIFERENTS ACTIVITATS FESTIVES ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ DE DISTRICTES Licitacions en curs
2023-047-S SUBMINISTRAMENT D’ALIMENTS PER A CANS, MOIXOS, COLOMS I DIETES ESPECIALS PER CADELLS I ANIMALS MALALTS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ ANIMAL DE PALMA (4 LOTS) Licitacions en curs
2023-046-S SUBMINISTRAMENT D’UNA MINICARREGADORA I UN CARRETÓ ELEVADOR DESTINATS AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2023-044-A CONTRACTE RESERVAT PER A LA MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, EL TIRATGE, L’ENQUADERNACIÓ I EL LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS I FULLETONS DE LES FESTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ DE DISTRICTES Licitacions en curs
2023-042-S LLOGUER, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INSTAL•LACIONS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2024 Licitacions en curs
2023-041-S SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES DESTINATS A LA POLICIA LOCAL (2 LOTS) Licitacions en curs
2023-040-A ACTUALITZACIÓ MAPA ESTRATÈGIC DE RENOUS (MER) I PLA D’ACCIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA, ATÈS EL QUÈ DISPOSA LA LLEI 37/2003 DE 17 DE NOVEMBRE , DEL RENOU, RD 1513/2005 DE 17 DE DESEMBRE, PER LA QUAL ES DESENVOLUPA LLEI 37/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, DEL RENOU, PEL QUE FA A L’AVALUACIÓ I GESTIÓ DEL RENOU AMBIENTAL I LLEI 1/2007 DE 16 DE MARÇ CONTRA LA CONTAMINACIÓACÚSTICA DE LES ILLES BALEARS Licitacions en curs
2023-039-A SERVEI PER A L’ELABORACIÓ DE CONTINGUTS ARTÍSTICS I SUPORT EN LA PRODUCCIÓ TÈCNICA, D’ACORD AMB EL DISSENY BÀSIC CONFECCIONAT PER L’AJUNTAMENT DE PALMA, DELS PROGRAMES SEGÜENTS: LA REVETLA I ALTRES CONCERTS, ZONA RESTRINGIDA I SANT SEBASTIÀ PETIT; TOT AIXÒ AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2024 Licitacions en curs
2023-037-S EL SUBMINISTRAMENT D'HIPOCLORIT SÒDIC PER AL TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE LES FONTS ORNAMENTALS COMPETÈNCIA DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. Licitacions en curs
2023-036-A SERVEI DE NETEJA DEL PARC MÒBIL DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
2023-035-S SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE TREBALL PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs