Licitacions en curs

Licitacions en curs

Publicador de continguts

Entitat Objecte Estat
Contractació 2019-006-A - SERVEI ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS A ACTIVITATS PROGRAMES FESTIUS DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: DIUMENGE DE L'ÀNGEL, ESTIU I NADAL, 2019; REIS I SANT SEBASTIÀ 2020 I CARNAVAL 2020 Licitacions en curs
Contractació 2019-007-S - SUBMINISTRAMENT DE 250000 PAPERETES EN PAPER BLANC PER A CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/REGIDORS PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 26 DE MAIG DE 2019 Licitacions en curs
Contractació 2019-005-A - SERVEI DE LLEURE JOVE A LA BARRIADA DE SON CLADERA Licitacions en curs
Contractació 2019-004-C - CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER INSTAL·LAR I EXPLOTAR LES MAQUINES EXPENEDORES AUTOMÀTIQUES DE PRODUCTES SÒLIDS ALIMENTARIS, BEGUDES FREDES I BEGUDES CALENTES PROVINENTS DE COMERÇ JUST, A DEPENDENCIES I INSTAL·LACIONS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA PER AL PERSONAL Licitacions en curs
Contractació 2019-003-C - CONTRACTE D'AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CIUTAT JARDÍ Licitacions en curs
Contractació 2019-002-S - SUBMINISTRAMENT DE PAPER ECOLÒGIC TCF I MATERIAL D'OFICINA Licitacions en curs
Contractació 2019-001-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA TERRITORIAL A TRES ZONES DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2018-054-S - SUBMINISTRAMENT PER A L'HOMOLOGACIÓ DEL VESTUARI DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT (16 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2018-053-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ DELS ESPAIS JOVES (SDEJ) Licitacions en curs
Contractació 2018-052-O - OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CONDICIONAMENT DE LA SEGONA LÍNIA DE LA PLATJA DE PALMA: TRAM COMPRES ENTRE EL CARRER NEOPATRIA I EL CARRER MISSIÓ DE SAN DIEGO Licitacions en curs
Contractació 2018-049-S - SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓ (GASOLI C) A DIFERENTS ESCOLES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2018-050-O - OBRES DE CONTINUACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DEL BOSC DE BELLVER, A LA SEVA FASE III Licitacions en curs
Contractació 2018-048-S - CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS I SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL Licitacions en curs
Contractació 2018-046-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI (REACTIUS, MEDIS DE CULTIU, MATERIAL FUNGIBLE), PER AL LABORATORI MUNICIPAL (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2018-047-S - SUBMINISTRAMENT DE 6 VEHICLES PATRULLA TIPUS FURGÓ AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2018-040-S (2) - SUBMINISTRAMENT DE CENT BICICLETES PER BICIPALMA Licitacions en curs
Contractació 2018-044-A - CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE REDACCIÓ D'UN PROJECTE INTEGRAT D'OBRA DE RENOVACIÓ D'INSTAL·LACIONS, FAÇANA I PROJECTE D'ACTIVITATS DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE LA GERÈNCIA D'URBANISME DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2018-045-S - CONTRACTE MIXTE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DISSENY, MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, TIRATGE, ENQUADERNACIÓ I LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS, FLYERS, FULLETONS I DESPLEGABLES DE LES FESTES INST. DE L'AJUNT. DE PALMA 19 (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2018-043-A - LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES AUTÒNOMES DE WC A LES ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA L'ANY 2019 Licitacions en curs
Contractació 2018-042-A - SERVEIS DE TRANSPORTS l MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs