Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2024-048-S - ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE VEHICLES DIVERSOS DESTINATS AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-025-A - ASSISTÈNCIA TÉCNICA PER A LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-038-S - SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER COBRIR LES NECESSITATS DEL PARC MÒBIL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-027-S - ARRENDAMENT DE 7 CAMIONS DESTINATS AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-022-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A ESDEVENIMENTS INSTITUCIONALS I FESTES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (5 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-045-S - EL SUBMINISTRAMENT PEL QUAL S’ARRENDA UN PROGRAMARI PER TAL DE DISPOSAR D’UN SISTEMA TECNOLÒGIC PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS OFERTS DES DELS CASALS DE BARRI DE L’AJUNTAMENT DE PALMA, ESPECIALMENT LA PLANIFICACIÓ I INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS AIXÍ COM EL CONTROL I CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS, DURANT EL CURSOS 2024-25 I 2025-26 (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-023-S - SUBMINISTRAMENT D’UN ESCÀNER LÀSER 3D I DELS PROGRAMES INFORMÀTICS I EQUIP INFORMÀTIC PER AL TRACTAMENT DE NÚVOLS DE PUNTS DE TRES DIMENSIONS, AIXÍ COM EL SEU MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ, PER AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2024-039-O - REFORMA DE L’EDIFICI MUNICIPAL SITUAT AL CARRER FORNARIS 65 DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-026-O - OBRES D’INSTAL•LACIÓ DE SENYALITZACIÓ AL BOSC DE BELLVER Licitacions en curs
Contractació 2024-042-O - CONTRACTE MIXT D'OBRES I SERVEIS PER A LA DOTACIÓ DE SERVEIS DEL NOU IES DE SON FERRIOL I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-014-O - REFORMA DE LA FONT DEL PARC DE SA RIERA Licitacions en curs
Contractació 2024-028-A - SERVEI DE TRANSPORT I DEL SERVEI DE COL•LOCACIÓ I RETIRADA D'INSTRUMENTS, D’ELEMENTS TÈCNICS, ESTRIS I ALTRES MATERIALS NECESSARIS DE LES UNITATS DE PRODUCCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS QUE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA REALITZA FORA DE LA SEVA SEU HABITUAL Licitacions en curs
Contractació 2024-012-A - TREBALLS DE DISSENY I MAQUETACIÓ, I D’IMPRESSIÓ I DISTRIBUCIÓ, DE L’AGENDA JOVE 2024-2026 (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-036-C - CONCESSIÓ DE SERVEI DEL BAR I LA BOTIGA LLIBRERIA DEL CENTRE DE RECEPCIÓ DE VISITANTS DEL CASTELL DE BELLVER Licitacions en curs
Contractació 2024-024-C - CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’EXPLOTACIÓ PRIVATIVA DE CINC QUIOSCS DE PROPIETAT MUNICIPAL DESTINATS A LA VENDA DE PREMSA I ALTRES Licitacions en curs
Contractació 2024-002-C - CONCESSIÓ DEMANIAL PER A LA EXPLOTACIÓ PRIVATIVA D’UN QUIOSC DE PROPIETAT MUNICIPAL DESTINAT A NUMISMÀTICA I FILATÈLIA A LA RAMBLA Licitacions en curs
Contractació 2024-034-A - SERVEI D’IMPRESSIO DE CARTELLS PER A OPIS(OBJECTE PUBLICITARI ENLLUMENAT) PER A PUBLICITAT EN MARQUESINES I ALTRES ELEMENTS EXTERIORS DE LA CIUTAT Licitacions en curs
Contractació 2024-030-A - CONTRACTE MIXT DE SERVEI I SUBMINISTRAMENT PER A L’APROVISIONAMENT TEMPORAL D’INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES I LA SEVA LEGALITZACIÓ AMB MOTIU DE LES DIFERENTS ACTIVITATS FESTIVES ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DURANT EL SEGON SEMESTRE DE 2024 Licitacions en curs
Contractació 2024-018-A - SERVEIS FINANCERS DE PAGAMENT DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS MUNICIPALS MITJANÇANT DISPOSITIUS TPV FÍSICS I TELEMÀTICS O VIRTUALS Licitacions en curs
Contractació 2024-016-A - SERVEI DE NETEJA DEL PARC MÒBIL DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-008-A - SERVEI D’UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ DE VENDA D’ENTRADES A LES TAQUILLES, PER INTERNET I PER ALTRES POSSIBLES CANALS DE VENDA, AIXÍ COM EL CONTROL D’ACCÉS ALS TEATRES MUNICIPALS, CASTELL DE BELLVER I CASAL BALAGUER I ALTRES ESPAIS MUNICIPALS Licitacions en curs
Contractació 2024-011-A - SERVEI D’ORIENTACIÓ A LA REHABILITACIÓ A ESCALA DE BARRI DINS DEL DISTRICTE D’INNOVACIÓ DE LLEVANT Licitacions en curs
Contractació 2024-047-A - SERVEI D’AGÈNCIA D’INTERMEDIACIÓ, DISSENY I PUBLICACIÓ EN DIFERENTS MITJANS DE PREMSA ESCRITA D’ANUNCIS DE CARÀCTER OFICIAL I DERIVATS D’EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-006-S - SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE TREBALL PER AL PERSONAL DE BRIGADES DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT Licitacions en curs
Contractació 2024-033-S - SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DE DEFENSA I AUTOPROTECCIÓ PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (14 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-041-S - SUBMINISTRAMENT DE 4 VEHICLES LLEUGERS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-007-S - SUBMINISTRAMENT DE 5 VEHICLES LLEUGERS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-040-A - SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE SIS CENTRES DE DIA (6 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-029-A - CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA MILLORA DE LA PLAÇA MAJOR, PLANTES INFERIORS I EL SEU ENTORN Licitacions en curs
Contractació 2024-017-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ DELS ESPAIS JOVES (SDEJ) Licitacions en curs