Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2024-025-A - ASSISTÈNCIA TÉCNICA PER A LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-022-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A ESDEVENIMENTS INSTITUCIONALS I FESTES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (5 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-027-S - ARRENDAMENT DE 7 CAMIONS DESTINATS AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-038-S - SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER COBRIR LES NECESSITATS DEL PARC MÒBIL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-023-S - SUBMINISTRAMENT D’UN ESCÀNER LÀSER 3D I DELS PROGRAMES INFORMÀTICS I EQUIP INFORMÀTIC PER AL TRACTAMENT DE NÚVOLS DE PUNTS DE TRES DIMENSIONS, AIXÍ COM EL SEU MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ, PER AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2024-014-O - REFORMA DE LA FONT DEL PARC DE SA RIERA Licitacions en curs
Contractació 2024-026-O - OBRES D’INSTAL•LACIÓ DE SENYALITZACIÓ AL BOSC DE BELLVER Licitacions en curs
Contractació 2024-039-O - REFORMA DE L’EDIFICI MUNICIPAL SITUAT AL CARRER FORNARIS 65 DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-012-A - TREBALLS DE DISSENY I MAQUETACIÓ, I D’IMPRESSIÓ I DISTRIBUCIÓ, DE L’AGENDA JOVE 2024-2026 (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-028-A - SERVEI DE TRANSPORT I DEL SERVEI DE COL•LOCACIÓ I RETIRADA D'INSTRUMENTS, D’ELEMENTS TÈCNICS, ESTRIS I ALTRES MATERIALS NECESSARIS DE LES UNITATS DE PRODUCCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS QUE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA REALITZA FORA DE LA SEVA SEU HABITUAL Licitacions en curs
Contractació 2024-002-C - CONCESSIÓ DEMANIAL PER A LA EXPLOTACIÓ PRIVATIVA D’UN QUIOSC DE PROPIETAT MUNICIPAL DESTINAT A NUMISMÀTICA I FILATÈLIA A LA RAMBLA Licitacions en curs
Contractació 2024-024-C - CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’EXPLOTACIÓ PRIVATIVA DE CINC QUIOSCS DE PROPIETAT MUNICIPAL DESTINATS A LA VENDA DE PREMSA I ALTRES Licitacions en curs
Contractació 2024-036-C - CONCESSIÓ DE SERVEI DEL BAR I LA BOTIGA LLIBRERIA DEL CENTRE DE RECEPCIÓ DE VISITANTS DEL CASTELL DE BELLVER Licitacions en curs
Contractació 2024-018-A - SERVEIS FINANCERS DE PAGAMENT DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS MUNICIPALS MITJANÇANT DISPOSITIUS TPV FÍSICS I TELEMÀTICS O VIRTUALS Licitacions en curs
Contractació 2024-016-A - SERVEI DE NETEJA DEL PARC MÒBIL DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-008-A - SERVEI D’UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ DE VENDA D’ENTRADES A LES TAQUILLES, PER INTERNET I PER ALTRES POSSIBLES CANALS DE VENDA, AIXÍ COM EL CONTROL D’ACCÉS ALS TEATRES MUNICIPALS, CASTELL DE BELLVER I CASAL BALAGUER I ALTRES ESPAIS MUNICIPALS Licitacions en curs
Contractació 2024-011-A - SERVEI D’ORIENTACIÓ A LA REHABILITACIÓ A ESCALA DE BARRI DINS DEL DISTRICTE D’INNOVACIÓ DE LLEVANT Licitacions en curs
Contractació 2024-030-A - CONTRACTE MIXT DE SERVEI I SUBMINISTRAMENT PER A L’APROVISIONAMENT TEMPORAL D’INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES I LA SEVA LEGALITZACIÓ AMB MOTIU DE LES DIFERENTS ACTIVITATS FESTIVES ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DURANT EL SEGON SEMESTRE DE 2024 Licitacions en curs
Contractació 2024-034-A - SERVEI D’IMPRESSIO DE CARTELLS PER A OPIS(OBJECTE PUBLICITARI ENLLUMENAT) PER A PUBLICITAT EN MARQUESINES I ALTRES ELEMENTS EXTERIORS DE LA CIUTAT Licitacions en curs
Contractació 2024-006-S - SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE TREBALL PER AL PERSONAL DE BRIGADES DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT Licitacions en curs
Contractació 2024-007-S - SUBMINISTRAMENT DE 5 VEHICLES LLEUGERS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-033-S - SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DE DEFENSA I AUTOPROTECCIÓ PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (14 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-041-S - SUBMINISTRAMENT DE 4 VEHICLES LLEUGERS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-017-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ DELS ESPAIS JOVES (SDEJ) Licitacions en curs
Contractació 2024-020-S - SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES PER AL PARC MÒBIL MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-021-S - SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I MANTENIMENT D’EQUIPS DE REPROGRAFIA PER L’AJUNTAMENT DE PALMA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (IME I PALMA ACTIVA) Licitacions en curs
Contractació 2024-013-A - SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE SET CENTRES DE DIA (7 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-004-A - SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU, PER A ACTUACIONS A INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-003-A - CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL PALMAJOVE DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-029-A - CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA MILLORA DE LA PLAÇA MAJOR, PLANTES INFERIORS I EL SEU ENTORN Licitacions en curs
Contractació 2024-040-A - SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE SIS CENTRES DE DIA (6 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-001-A - SERVEI DE TRANSPORT DE VISITES SUBVENCIONADES AL PARC NACIONAL DE CABRERA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-061-A - SERVEI DE LLOGUER PER A L’APROVISIONAMENT TEMPORAL D’INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES, LA SEVA LA LEGALITZACIÓ I ALTRES SERVEIS VINCULATS, AMB MOTIU DE LES DIFERENTS ACTIVITATS FESTIVES ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ DE DISTRICTES Licitacions en curs
Contractació 2023-58-A - SERVEI DE PROVISIÓ DE DADES D’AUDIÈNCIA I DIFUSIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ Licitacions en curs
Contractació 2023-59-A - SERVEIS FINANCERS DE PAGAMENT DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS MUNICIPALS MITJANÇANT DISPOSITIUS TPV FÍSICS I TELEMÀTICS O VIRTUALS Licitacions en curs
Contractació 2023-057-A - SERVEIS D’ACTIVITATS INFANTILS PER A SANT SEBASTIÀ PETIT I SA RUETA, AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ I CARNAVAL 2024 (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-049-C - CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DE DEU QUIOSCS, SITUATS A LA RAMBLA, DESTINATS A LA VENDA DE PLANTES I FLORS. 10 LOTS Licitacions en curs
Contractació 2023-053-S - SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓ (GASOIL C) A DIFERENTS ESCOLES DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-009-S - L’ARRENDAMENT DE 7 CAMIONS DESTINATS AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-005-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER ESDEVENIMENTS INSTITUCIONALS I FESTES DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-45-S - SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS, REACTIUS, MEDIS DE CULTIU I ALTRES MATERIALS PER AL LABORATORI MUNICIPAL DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2024-019-S - SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MINERAL SENSE GAS I DE MATERIAL PROMOCIONAL PER A DONAR VISIBILITAT A L’ACCESSIBILITAT DURANT ELS ESDEVENIMENTS ORGANITZATS PEL SERVEI D’ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-015-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LLIT PELS CAVALLS DE LA SECCIÓ DE LA POLICIA MUNTADA Licitacions en curs
Contractació 2023-044-A - CONTRACTE RESERVAT PER A LA MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, EL TIRATGE, L’ENQUADERNACIÓ I EL LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS I FULLETONS DE LES FESTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ DE DISTRICTES Licitacions en curs
Contractació 2024-010-S - SUBMINISTRAMENT DE FERRO I ACER PER A L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-054-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LLIT PELS CAVALLS DE LA SECCIÓ DE LA POLICIA MUNTADA Licitacions en curs
Contractació 2023-040-A - ACTUALITZACIÓ MAPA ESTRATÈGIC DE RENOUS (MER) I PLA D’ACCIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA, ATÈS EL QUÈ DISPOSA LA LLEI 37/2003 DE 17 DE NOVEMBRE , DEL RENOU, RD 1513/2005 DE 17 DE DESEMBRE, PER LA QUAL ES DESENVOLUPA LLEI 37/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, DEL RENOU, PEL QUE FA A L’AVALUACIÓ I GESTIÓ DEL RENOU AMBIENTAL I LLEI 1/2007 DE 16 DE MARÇ CONTRA LA CONTAMINACIÓACÚSTICA DE LES ILLES BALEARS Licitacions en curs
Contractació 2023-039-A - SERVEI PER A L’ELABORACIÓ DE CONTINGUTS ARTÍSTICS I SUPORT EN LA PRODUCCIÓ TÈCNICA, D’ACORD AMB EL DISSENY BÀSIC CONFECCIONAT PER L’AJUNTAMENT DE PALMA, DELS PROGRAMES SEGÜENTS: LA REVETLA I ALTRES CONCERTS, ZONA RESTRINGIDA I SANT SEBASTIÀ PETIT; TOT AIXÒ AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2024 Licitacions en curs
Contractació 2023-033-A - SERVEIS POSTALS GENERATS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA I IMPRESSIÓ, PLEGAT, SEGELLAT I/O ENSOBRAT DE NOTIFICACIONS (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-035-S - SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE TREBALL PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-037-S - EL SUBMINISTRAMENT D'HIPOCLORIT SÒDIC PER AL TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE LES FONTS ORNAMENTALS COMPETÈNCIA DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2023-055-A - CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ I SERVEIS DE CONSERVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, VERTICAL, ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE GUALS DEL MUNICIPI DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-036-A - SERVEI DE NETEJA DEL PARC MÒBIL DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-034-A - L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DISSENY, EXECUCIÓ I DIRECCIÓ D'OBRES DEL PARC URBÀ DE L'ANTIC VELÒDROM DE TIRADOR I REHABILITACIÓ DEL CONJUNT ARQUITECTÒNIC DE L'EDIFICI I PISTA Licitacions en curs
Contractació 2023-032-A - ADQUISICIÓ DE LA LLICENCIA D'ÚS D'UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS. Licitacions en curs
Contractació 2023-029-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DELS PROJECTES PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DE L'ÀMBIT A I B DEL BARRI EL TERRENO (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-031-O - CONTRACTACIÓ MIXTA D'OBRES I SERVEIS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A GÈNOVA I ENVOLTANTS I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES (2 LOTS). Licitacions en curs
Contractació 2023-030-A - ANÀLISI DELS MESURAMENTS D'AGENTS QUÍMICS, INCLOENT ELS SUPORTS APROPIATS PER A QUE S'EFECTUÏN ELS MESURAMENTS, AIXÍ COM L'ASSESSORAMENT PER A L'EXERCICI I EXECUCIÓ DE FUNCIONS EN EL MARC DE L'ESPECIA Licitacions en curs
Contractació 2023-028-P - ALIENACIÓ DE LES FERRALLES FÈRRIQUES, NO FÈRRIQUES I RESIDUS VARIS NO PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-027-A - SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL POBLAT DE SON RIERA Licitacions en curs
Contractació 2023-026-O - OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PLATJA DE PALMA I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL CAZ DE LA PLATJA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-025-S - SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE LAMPISTERIA PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-024-A - SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DECURSOS REGULARS, MONOGRÀFICS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-031-A - SERVEI PATIS OBERTS Licitacions en curs
Contractació 2024-035-A - SERVEI QUE INCLOGUI LA CREACIÓ D’UN ESPECTACLE, QUE TENGUI COM A ELEMENT PRINCIPAL LA LLUM, LA SEVA PRODUCCIÓ EXECUTIVA I TÈCNICA, I LA DIRECCIÓ I CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA, AMB MOTIU DE L’ENCESA DE LLUMS DE NADAL 2024 Licitacions en curs
Contractació 2023-023-O - OBRES DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA LICINIO LA FUENTE DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-022-A - SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-020-S - SUBMINISTRAMENT DE PAPER I MATERIAL D'OFICINA PER L'AJUNTAMENT DE PALMA (6 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-021-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL "PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DELS NINS, A S'ARENAL" ( LOT 1) Licitacions en curs
Contractació 2023-019-A - SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL POBLAT DE SON RIERA Licitacions en curs
Contractació 2023-018-S - GUANTS (LOT 7) del SUBMINISTRAMENT PER A l'ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ DE L'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ROBA DE TREBALL DEL SERVEI DE BOMBERS DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-017-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL" PROJECTE DE CORREDORS VERDS DE CONNEXIÓ ENTRE PLATJA DE PALMA I EL PLA DE SANT JORDI (FASE 1)" Licitacions en curs
Contractació 2023-015-A - SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS REGULARS, MONOGRÀFICS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-032-A - SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL POBLAT DE SON RIERA Licitacions en curs
Contractació 2024-037-A - SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ELABORACIÓ DE L’ESTUDI I DIAGNOSI DE L’ESTAT I ÚS DE LA XARXA CICLISTA DE LA CIUTAT DE PALMA, PROPOSTES DE MILLORA D’ORDENACIÓ I DISSENY PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT VIANANT CICLISTA Licitacions en curs