Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2021-049-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA I OFICINA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL "PLA D'IMPULS DE PALMA COM A DESTÍ TURÍSTIC INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE" ("PLA IMPULS PALMA") Licitacions en curs
Contractació 2021-048-A - SERVEI DE REALITZACIÓ DE TALLERS D'EXERCICI FÍSIC MULTICOMPONENT I PSICOEDUCACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE LA FRAGILITAT I CAIGUDES EN PERSONES MAJORS DE 60 ANYS (PROGRAMA MUNICIPAL "ACTIVA'T") Licitacions en curs
Contractació 2021-047-O - CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES A VIALS, CAMINS I ESPAIS LLIURES PÚBLICS. NETEJA DE CAMINS, SOLARS I TORRENTS, DEL TERME Licitacions en curs
Contractació 2021-046-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2021-045-A - SERVEI DE CREATIVITAT, GRAVACIÓ I EDICIÓ DE VÍDEOS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2021-044-S - SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS I MATERIAL DE LLIT PER A LA SECCIÓ MUNTADA DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-043-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS NECESSARIS PER A REALITZACIÓ DEL PROGRAMES D'ACTIVITATS FESTIVES QUE ORGANITZA EL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2021-042-S - SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RADIOCOMUNICACIÓ PORTÀTIL I DE REPETIDORS PEL SERVEI DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-040-S - SUBMINISTRAMENT DE BENS DIVERSOS PER A LA SEVA UTILITZACIÓ PER PART DE LES BRIGADES DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES (7 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-041-A - SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DELS CENTRES ESCOLARS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2021-038-O - OBRES D'EQUIPAMENT DE S'AIGUA DOLÇA I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES PER A LA BONA EXECUCIÓ DE LES OBRES I PER A L'OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ LEED DE L'EQUIPAMENT (3 LOTS Licitacions en curs
Contractació 2021-039-S - SUBMINISTRAMENT D'ARMILLES ANTIBALES, ANTIGANIVET I ANTIPUNXÓ, FUNDES VERSIÓ TRÀNSIT I FUNDES PER PLAQUES BALÍSTIQUES INTERIORS PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2021-037-A - SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL - CENTRE DE DIA S'ESTEL (LOT 6) Licitacions en curs
Contractació 2021-036-A - SERVEI D'AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEIS, DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (LOTS 1 i 2) Licitacions en curs
Contractació 2021-035-S - SUBMINISTRAMENT DE FERRO, ACER I ACER INOXIDABLE PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES Licitacions en curs
Contractació 2021-033-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MANTENIMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS I CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-034-A - SERVEI DE GESTIÓ DE RECOLLIDA DE NECESSITATS, EXPECTATIVES I SATISFACCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-032-C - CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTAL·LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS Licitacions en curs
Contractació 2021-029-A - PNEUMÀTICS DELS VEHICLE (LOT 2) DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LA FLOTA DE VEHICLES I ELEMENTS DE DOTACIÓ DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2021-031-C - CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL A LA PLAÇA DEL COMTAT DEL ROSSELLÓ DE PALMA Licitacions en curs