Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2021-028-S - SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL (7 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-030-A - SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2021-026-S - SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE POLICIA LOCAL MITJANÇANT LA MODALITAT D'ARRENDAMENT - RÈNTING (2 LOTS Licitacions en curs
Contractació 2021-027-A - SERVEIS NECESSARIS PER A DUR A TERME EL PROGRAMA "CINEMA A LA FRESCA" 2021 Licitacions en curs
Contractació 2021-025-S - SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES DE COMANDAMENT I PREFECTURA PER AL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
Contractació 2021-024-A - SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL "CASAL CIUTAT ANTIGA", " CASAL JONQUET" I "CAN RIBES" Licitacions en curs
Contractació 2021-023-A - SERVEI DE TAQUILLA DEL MUSEU CASTELL DE BELLVER I DE RECEPCIÓ, PORTERIA I ACOMODACIÓ PER A LA TEMPORADA D'ESTIU I ACTES CULTURALS Licitacions en curs
Contractació 2021-022-A - PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA DE LES ESPECIALITATS O DISCIPLINES DE MEDICINA DEL TREBALL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-021-O - REMODELACIÓ DE LA PLAÇA BISBE PLANES I ENVOLTANTS (SANT JORDI) Licitacions en curs
Contractació 2021-019-A - PREVENCIÓ I CONTROL INTEGRAL DE LA LEGIONEL·LOSI EN UN CONJUNT DE 10 CONCRETES DEPENDÈNCIES O CENTRES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA ADSCRITS ALS SERVEIS MUNICIPALS DE POLICIA LOCAL, DE BOMBERS I DE BENEST Licitacions en curs
Contractació 2021-020-A - SERVEI D'AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEIS, DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-018-S - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS DE FILTRATGE DE SENYALS DE RÀDIOFREQÜÈNCIA DE LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2021-017-O - PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NUREDDUNA Licitacions en curs
Contractació 2021-016-O - PROJECTE DE DEMOLICIÓ D'EDIFICACIÓ EN CAMI SON FANGOS, 245 (ES PIL·LARI) Licitacions en curs
Contractació 2021-015-A - SERVEI DE CREATIVITAT, GRAVACIÓ I EDICIÓ DE VÍDEOS PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2021-014-A - SERVEI DE TRANSPORT D'INSTRUMENTS MUSICALS, ESTRIS I ALTRES ELEMENTS TÈCNICS PER A LA BANDA DE MÚSICA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2021-009-O - CONTRACTACIÓ MIXTA D'OBRES I SERVEIS PER TREBALLS DE NETEJA, RESTAURACIÓ,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA MURADA DE PALMA, DES DELS JARDINS DE "S'HORT DEL REI" FINS "ES BALUARD DEL PRÍNCEP" I DELS EDIF Licitacions en curs
Contractació 2021-013-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS) DE PALMA 2021-2027 Licitacions en curs
Contractació 2021-012-C - CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTAL·LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS Licitacions en curs
Contractació 2021-011-A - REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ AMB PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PREVI; I DIRECCIÓ D'OBRES DE REURBANITZACIÓ TÀCTICA ALS C/ CAMP REDÓ I C/ COTLLIURE Licitacions en curs