Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2020-021-S (2) - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER EVENTS INSTITUCIONALS I FESTES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA LOT 1: SUBMINISTRAMENT DE TABLEROS, TABLONS, LLISTONS I FUSTES I FERRATGES Licitacions en curs
Contractació 2020-057-O - OBRES I SERVEIS A REALITZAR PER VIA D'EXECUCIO SUBSIDIARIA DERIVADES D'EXPEDIENTS D'INFRACCIONS URBANÍSTIQUES I SEGURETAT DELS EDIFICIS (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-014-S (4) - LOT 1 - SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ D'EQUIPAMENT I MOBILIARI PER A L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. LOT 1 - EQUIPAMENT PER ALS CENTRES DE DIA I ELS CASALS DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSO Licitacions en curs
Contractació 2020-015-S (2) - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈCNIC PELS TEATRES MUNICIPALS CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA. Licitacions en curs
Contractació 2020-061-A - CONTRACTACIÓ DE TRES CONCERTS A MITJANS DE COMUNICACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I LA DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021 (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-060-A - SERVEI DEL PROGRAMA DE SUPORT PISE-PALMA Licitacions en curs
Contractació 2020-058-A - MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES PER AL SEU ÚS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021 Licitacions en curs
Contractació 2020-055-A - SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS IMMOBLES, DEPENDÈNCIES, INSTAL·LACIONS I FESTES INSTITUCIONALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-056-S - SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA DESTINADA A MAJORDOMIA Licitacions en curs
Contractació 2020-002-O (2) LOT 1 - OBRES DE MILLORA D'ESPAIS URBANS ES RAFAL VELL I REURBANITZACTÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT CARRERS MÉNDEZ-BARRERA-BORGUNY-VILLALONGA. ( LOT 1) Licitacions en curs
Contractació 2020-053-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I SOLUCIONS HIDROALCOHÒLIQUES PER ATENDRE LES NECESSITATS DE L'AJUNTAMENT DE COMPLIMENT DELS PROTOCOLS PER A LA PREVENCIÓ DEL COVID-19 (6 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-054-S - SUBMINISTRAMENT DE LA PIROTÈCNIA I LA ASSISTÈNCIA D'UN TÈCNIC PIROTÈCNIC PER A LA REALITZACIÓ DELS CORREFOCS I ALTRES FESTES ORGANITZADES PER L'A]UNTAMENT DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2020-052-A - SERVEI DE DISSENY, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, DE GESTIÓ I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A LA REALITZACIÓ DELS ESDEVENIMENTS DE LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA Licitacions en curs
Contractació 2020-051-A - SERVEI DELS ESPECTACLES DE L'ENCESA DE LLUMS DE NADAL 2020 (9 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-014-S (3) - LOT 1 - SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ D'EQUIPAMENT I MOBILIARI PER A L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. LOT 1 - EQUIPAMENT PER ALS CENTRES DE DIA I ELS CASALS DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSO Licitacions en curs
Contractació 2020-038-S (2) - SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MINERAL NATURAL O DE DEU EMBOTELLADA PER AL CONSUM HUMA PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
Contractació 2020-050-A - MANTENIMENT, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL PARC MUNICIPAL DE SA FEIXINA Licitacions en curs
Contractació 2020-049-A - SERVEI DE MANTENIMENT I HOSTATGE DE LA PLATAFORMA WEB DE PALMAEDUCA Licitacions en curs
Contractació 2020-047-A - SERVEI DE PROGRAMACIÓ I REALITZACIÓ D'UN CICLE DE MICROESPECTACLES A ESPAIS NO CONVENCIONALS: "ZONA RESTRINGIDA", EN MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021 Licitacions en curs
Contractació 2020-048-A - SERVEIS PER AL MANTENIMENT I DINAMITZACIÓ DE LA WEB TUFASPALMA I XARXES SOCIALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Licitacions en curs