Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2021-013-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS) DE PALMA 2021-2027 Licitacions en curs
Contractació 2021-012-C - CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTAL·LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS Licitacions en curs
Contractació 2021-010-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA ESTRUCTURAL I REHABILITACIÓ DE L'ENVOLTANT DE L'EDIFICI AÏLLAT DESTINAT A LOCAL D'ÚS SOCIOCULTURAL " FÀBRICA CAN RIBES" Licitacions en curs
Contractació 2021-011-A - REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ AMB PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PREVI; I DIRECCIÓ D'OBRES DE REURBANITZACIÓ TÀCTICA ALS C/ CAMP REDÓ I C/ COTLLIURE Licitacions en curs
Contractació 2021-006-A - SEGURETAT I VIGILÀNCIA DE LES FESTES INSTITUCIONALS DE PALMA (LOT 2) Licitacions en curs
Contractació 2021-008-A - SERVEI D'INTERPRETACIÓ DE LA LLENGUA DE SIGNES DURANT ELS PLENARIS I ALTRES ACTES PROTOCOL·LARIS INSTITUCIONALS Licitacions en curs
Contractació 2021-007-O - OBRES DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SEGON RECINTE DEFENSIU I REPOSICIÓ DE LLENÇ RUÏNÓS DELS BASTIÓ DE PONENT I ESTUDI DE LA PAVIMENTACIÓ DEL FOSSAT INTERIOR DEL CASTELL DE BELLVER Licitacions en curs
Contractació 2021-005-C - MANTENIMENT, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL PARC MUNICIPAL DE SA FEIXINA Licitacions en curs
Contractació 2021-004-A - TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-002-A - SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LA FLOTA DE VEHICLES I ELEMENTS DE DOTACIÓ DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-003-S - SUBMINISTRAMENT D'HIPOCLORIT SÒDIC PER A LA DESINFECCIÓ D'ESPAIS I MOBILIARI PÚBLIC Licitacions en curs
Contractació 2021-001-A - SUPERVISIÓ ENERGÈTICA, ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA, I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE SISTEMA D'ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-068-S - SUBMINISTRAMENT D'UNA AUTOBOMBA RURAL PESADA (BRP) AMB ELS SEUS RESPECTiUS EQUIPAMENTS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
Contractació 2020-067-A - SERVEIS DE GESTIO INTEGRAL DE SIS CENTRES DE DIA (6 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-057-O (2) - LOT 2 - LOT 2-SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTES,VIGILÀNCIA,SUPERVISIÓ, CONTROL,DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT DE L'EXPD'OBRES I SERVEIS A REALITZAR PER VIA D'EXECUCIO SUBSIDIARIA DERIVADES D'EXPEDIENTS D'I Licitacions en curs
Contractació 2020-052-A (2) - SERVEI DE DISSENY, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, DE GESTIÓ I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A LA REALITZACIÓ DELS ESDEVENIMENTS DE LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA Licitacions en curs
Contractació 2020-066-A - CONTRACTACIÓ DE TRES CONCERTS A MITJANS DE COMUNICACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I LA DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021 (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-064-A - SERVEI D'UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ DE VENDA D'ENTRADES A LES TAQUILLES, PER INTERNET I PER ALTRES POSSIBLES CANALS DE VENDA, AIXÍ COM EL CONTROL D'ACCÉS ALS TEATRES MUNICIPALS, CASTELL DE BELLVER Licitacions en curs
Contractació 2020-065-A - SERVEI D'AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEIS, DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-056-S (2) - SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA DESTINADA A MAJORDOMIA Licitacions en curs