Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2020-050-A - MANTENIMENT, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL PARC MUNICIPAL DE SA FEIXINA Licitacions en curs
Contractació 2020-047-A - SERVEI DE PROGRAMACIÓ I REALITZACIÓ D'UN CICLE DE MICROESPECTACLES A ESPAIS NO CONVENCIONALS: "ZONA RESTRINGIDA", EN MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021 Licitacions en curs
Contractació 2020-048-A - SERVEIS PER AL MANTENIMENT I DINAMITZACIÓ DE LA WEB TUFASPALMA I XARXES SOCIALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Licitacions en curs
Contractació 2020-045-S - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA PLATAFORMA DE RESCAT, SENSE UNITAT DE CONTROL NI SISTEMA ELÈCTRIC (CISTELLA), DE L'AUTOESCALA GIRATÒRIA DEL SERVEI DLK 18 FA PLC III (E-06) DEL SERVEI CONTRA D'INC Licitacions en curs
Contractació 2020-046-S - SUBMINISTRAMENT D'UNA LECTORA ÓPTICA PER A LA CORRECCIÓ D'EXAMENS I DEL SOFTWARE CORRESPONENT I LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT Licitacions en curs
Contractació 2020-044-S - CONTRACTACIÓ DE LA IMPRESSIÓ, EL TIRATGE, L'ENQUADERNACIÓ I EL LLIURAMENT DELSPROGRAMES DE MÀ, CARTELLS I FULLETONS DE LES FESTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DELS DISTRICTES ORGANITZADE Licitacions en curs
Contractació 2020-043-S - SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS HIDRÀULICS DE RESCAT, MATERIAL D'ESTABILITZACIÓ I ELEMENTS AUXILIARS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
Contractació 2020-042-A - SERVEI D'ASSISTENCIA TÈCNICA DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PRIMERA LÍNIA DE LA PLATJA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2020-009-S - SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA PER A BOMBERS, MUNTATGE I FORMACIÓ INCLÒSOS. Licitacions en curs
Contractació 2020-041-S - SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA BIPLAÇA DESTINADA AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Licitacions en curs
Contractació 2020-033-A - SERVEIS NECESSARIS PER A DUR A TERME EL PROGRAMA "CINEMA A LA FRESCA" Licitacions en curs
Contractació 2020-037-S - SUBMINISTRAMENT PER L'ARRENDAMENT DE VEHICLES DESTINATS A L'AJUNTAMENT DE PALMA (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-040-S - SUBMINISTRAMENT DE MUNICIÓ PER A LA DOTACIÓ DEL SERVEI I PRÀCTIQUES DE TIR DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-039-S - SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS DE SEGURETAT PER L'ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA-QUARTER SAN FERRAN (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-032-A - CONTROL POBLACIONAL DE COLOMS MITJANÇANT PINSO ESTERILITZANT AL MUNICIPI DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2020-038-S - SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MINERAL NATURAL O DE DÉU EMBOTELLADA PER AL CONSUM HUMA PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
Contractació 2020-035-O - DEMOLICIÓ D'EDIFICACIONS AL POBLAT DE SON RIERA Licitacions en curs
Contractació 2020-036-S - SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT PER AVALUAR RENOUS I VIBRACIONS Licitacions en curs
Contractació 2020-031-A - SERVEI DE MANTENIMENT DELS RELLOTGES DE CORDA DE L'AJUNTAMENT Licitacions en curs
Contractació 2020-034-S - SUBMINISTRAMENT D' ARTICLES D'IMPREMTA PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs