Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2020-016-S - SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE DE CONTROL DE LA MAQUINARIA ESCÉNICA TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA Licitacions en curs
Contractació 2020-014-S - SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ D'EQUIPAMENT I MOBILIARIO PER A L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL . 2 LOTS Licitacions en curs
Contractació 2020-015-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈCNIC PELS TEATRES MUNICIPALS CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA. Licitacions en curs
Contractació 2020-006-O - OBRES DE REFORMA D'EDIFICI AÏLLAT DESTINAT A CENTRE SOCIO- CULTURAL SON AMETLER Licitacions en curs
Contractació 2020-012-S - SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MÒDULS D'ARMARIS COMPACTES MÒBILS PER L'ARXIU DE LA GERÈNCIA D'URBANISME Licitacions en curs
Contractació 2019-030-S (2) - SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA DESTINAT ALS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (LOTS 1, 4, 5 I 6) Licitacions en curs
Contractació 2020-013-O - REFORMA I SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I LA INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ DE LES PLANTES 2, 3, 4 I 5 DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE CARRER CADENA Licitacions en curs
Contractació 2017-026-A - SERVEIS TECNOLÒGICS DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2020-010-S - SUBMINISTRAMENT 90 UNITATS PORTÀTILS, 180 BATERIES, 8 UNITATS BASE TETRA, 13 UNITATS MÓBILS TETRA DE DOBLE CONSOLA I 24 UNITATS MÒBILS EN VEHICLES, ACCESSORIS, PROGRAMACIÓ, INSTAL·LACIÓ I FORMACIÓ. Licitacions en curs
Contractació 2020-011-O - OBRES DE REFORÇ DEL FORJAT DE LA PLANTA SOTERRANI 1 DE L'EDIFICI DE LA GERÈNCIA D'URBANISME DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2020-005-A - SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-007-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ARMAMENT ( 2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-008-S - SUBMINISTRAMENT DE 15 BICICLETES ASSITIDES AMB MOTOR ELÈCTRIC Licitacions en curs
Contractació 2020-003-O - OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN ESPAI DE SOCIALITZACIÓ, INTEGRACIÓ I PARTICIPACIÓ DINS EL PARC DE SA RIERA. Licitacions en curs
Contractació 2020-004-S - SUBMINISTRAMENT DE 50 ARMILLES ANTIBALES, ANTIGANIVET I ANTIPUNXÓ. Licitacions en curs
Contractació 2020-002-O - OBRES DE MILLORA D'ESPAIS URBANS ES RAFAL VELL I REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT CARRERS MÉNDEZ-BARRERA-BORGUNY-VILLALONGA. (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-001-A - SERVEI INTEGRAL DE TAQUILLA, PORTERIA, ACOMODACIÓ I DE BAR ALS TEATRES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2019-067-A - SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL (9 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2019-066-S - SUBMINISTRAMENT I REPOSICIÓ DE MATERIAL PER AL MUNTATGE D'ESCENARIS PER A LA REALITZACIÓ D'ESPECTACLES EN EL TERME DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2019-065-S - SUBMINISTRAMENT 20 VEHICLES PATRULLA PER A POLICIA LOCAL DE PALMA. 2 LOTS Licitacions en curs