Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2023-028-P - ALIENACIÓ DE LES FERRALLES FÈRRIQUES, NO FÈRRIQUES I RESIDUS VARIS NO PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-027-A - SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL POBLAT DE SON RIERA Licitacions en curs
Contractació 2023-026-O - OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PLATJA DE PALMA I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL CAZ DE LA PLATJA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-025-S - SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE LAMPISTERIA PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-024-A - SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DECURSOS REGULARS, MONOGRÀFICS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-023-O - OBRES DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA LICINIO LA FUENTE DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-022-A - SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-020-S - SUBMINISTRAMENT DE PAPER I MATERIAL D'OFICINA PER L'AJUNTAMENT DE PALMA (6 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-021-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL "PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DELS NINS, A S'ARENAL" ( LOT 1) Licitacions en curs
Contractació 2023-019-A - SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL POBLAT DE SON RIERA Licitacions en curs
Contractació 2023-018-S - GUANTS (LOT 7) del SUBMINISTRAMENT PER A l'ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ DE L'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ROBA DE TREBALL DEL SERVEI DE BOMBERS DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-017-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL" PROJECTE DE CORREDORS VERDS DE CONNEXIÓ ENTRE PLATJA DE PALMA I EL PLA DE SANT JORDI (FASE 1)" Licitacions en curs
Contractació 2023-015-A - SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS REGULARS, MONOGRÀFICS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-013-A - SERVEIS DE TRANSPORTS I MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-014-A - TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ A L'ÀMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (LOT 2 DIVERSITAT AFECTIVO SEXUAL) Licitacions en curs
Contractació 2023-048-A - SERVEI DE LLOGUER PER A L’APROVISIONAMENT TEMPORAL D’INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES, LA SEVA LA LEGALITZACIÓ I ALTRES SERVEIS VINCULATS, AMB MOTIU DE LES DIFERENTS ACTIVITATS FESTIVES ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ DE DISTRICTES Licitacions en curs
Contractació 2023-052-S - SUBMINISTRAMENT DE LA PIROTÈCNIA I EL SERVEI D’ASSISTÈNCIA D’UN EXPERT PIROTÈCNIC PER ALS CORREFOCS I ALTRES FESTES ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-012-O - CONTRACTE MIXT D'OBRES I SERVEIS PER A LES OBRES I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ D'OBRA, DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL "PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA RE Licitacions en curs
Contractació 2023-011-S - SUBMINISTRAMENT DE 250.000 PAPERETES DE CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/ REGIDORS DEL MUNICIPI DE PALMA PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 28 DE MAIG DE 2023. Licitacions en curs
Contractació 2023-010-A - SERVEI DE COLLABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ AJUNTAMENT DE PALMA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS CONTROL FINANCER, MODALITAT D'AUDITORIA PÚBLICA, SOBRE ELS COMPTES DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 2022 Licitacions en curs