Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2019-054-S - SUBMINISTRAMENT DE 2 VEHICLES HÍBRIDS (BENZINA-ELÈCTRIC), TIPUS TURISME COMPACTE, PER AL PERSONAL TÈCNIC DEL DEPARTAMENT DE SANITAT I CONSUM Licitacions en curs
Contractació 2019-052-A - MANTENIMENT DE LES ZONES ENJARDINADES DELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Licitacions en curs
Contractació 2019-053-A - CONTRACTACIÓ DE TRES CONCERTS A MITJANS DE COMUNICACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA D'ARTISTES I/O GRUPS MUSICALS Licitacions en curs
Contractació 2015-009-C - GESTIO I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A BAR- CAFETERIA AL CASAL SOLLERIC Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2019-051-A - SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ DE VENDA D'ENTRADES A LES TAQUILLES, TELEMÀTICAMENT I PER ALTRES POSSIBLES CANALS DE VENDA, AIXÍ COM EL CONTROL D'ACCÉS ALS TEATRES MUNICIPALS, AL CASTELL DE BELLVER I AL CA Licitacions en curs
Contractació 2019-049-A - LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EXECUCIÓ DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ, DE L'ACCESSIBILITAT DELS VIALS I ELS ESPAIS LLIURES PÚBLICS EN L'ÀMBIT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2019-050-A - SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU PER A PETITES ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2019-048-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I RENOVACIÓ DE CERTIFICACIONS DEL SISTEMA D'ACCESSIBILIAT UNIVERSAL DE LES PLATGES DE PALMA, PER OBTENIR LES CERTIFICACIONS CONFORME LA N Licitacions en curs
Contractació 2019-035-O (2) - REFORMA DE L'EDIFICI EXISTENT AL CARRER SABEL·LÍ, 23 (SON XIGALA) PER UBICAR EL CENTRE MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIAS MESTRAL Licitacions en curs
Contractació 2019-047-A - SERVEI D'ASSISTENCIA PSICOLÒGICA A VÍCTIMES DE DELICTES RELACIONATS AMB LA VIOLÈNICA DE GÈNERE, ODI I ALTRES TIPUS DE DELICTES VIOLENTS, EN SITUACIÓ DE CRISI. Licitacions en curs
Contractació 2019-045-A - SERVEI D'AGÈNCIA I INTERMEDIACIÓ PER A LA INSERCIÓ D'ANUNCIS OFICIALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA EN PREMSA ESCRITA Licitacions en curs
Contractació 2019-046-S - SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS Licitacions en curs
Contractació 2019-044-O - ADEQUACIÓ I CONDICIONAMENT DE LOCAL MUNICIPAL PER UBICAR LES OFICINES DE L'IMI I CONSTRUCCIÓ DE NOVA FAÇANA DEL LOCAL CONTIGU AL DE LES OFICINES Licitacions en curs
Contractació 2019-021-S (2) - SUBMINISTRAMENT DE LLENYA PER A FESTETJOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2019-015-A (3) - SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA REALITZ. AUDITORIA VERIFICACIÓ PRÈVIA SOLS. PAGAMENT AL BENEFICIARI QUE PRESENTARÀ L'AJUNT. SOBRE LES DESPESES EXECUTADES A OPERACIONS RELAC. L'ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT UR Licitacions en curs
Contractació 2019-043-A - DINAMITZACIÓ DEL CONSELL PER A LA PARTICIPACIÓ INFANTIL CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2019-042-A - SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DE L'EQUIPAMENT ESCENOTÈCNIC DELS TEATRES MUNICIPALS I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ I REPOSICIÓ NECESSARI Licitacions en curs
Contractació 2019-041-A - SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE BIBLIOTECA, PLA DE DINAMITZACIÓ DEL FONS I FOMENT DE LA LECTURA A LA BIBLIOTECA INFANTIL MUNICIPAL DE NOU LLEVANT (DE 3 A 12 ANYS) Licitacions en curs
Contractació 2019-040-A - ELABORACIÓ NOU PLA D'ACCIÓ PEL CLIMA I L'ENERGIA SOSTENIBLE (PACES) DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2019-035-O - REFORMA DE L'EDIFICI EXISTENT AL CARRER SABEL·LÍ, 23 (SON XIGALA) PER UBICAR EL CENTRE MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIAS MESTRAL Licitacions en curs