Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2018-049-S - SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓ (GASOLI C) A DIFERENTS ESCOLES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2018-050-O - OBRES DE CONTINUACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DEL BOSC DE BELLVER, A LA SEVA FASE III Licitacions en curs
Contractació 2018-048-S - CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS I SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL Licitacions en curs
Contractació 2018-046-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI (REACTIUS, MEDIS DE CULTIU, MATERIAL FUNGIBLE), PER AL LABORATORI MUNICIPAL (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2018-047-S - SUBMINISTRAMENT DE 6 VEHICLES PATRULLA TIPUS FURGÓ AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2018-040-S (2) - SUBMINISTRAMENT DE CENT BICICLETES PER BICIPALMA Licitacions en curs
Contractació 2018-044-A - CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE REDACCIÓ D'UN PROJECTE INTEGRAT D'OBRA DE RENOVACIÓ D'INSTAL·LACIONS, FAÇANA I PROJECTE D'ACTIVITATS DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE LA GERÈNCIA D'URBANISME Licitacions en curs
Contractació 2018-045-S - CONTRACTE MIXTE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DISSENY, MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, TIRATGE, ENQUADERNACIÓ I LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS, FLYERS, FULLETONS I DESPLEGABLES DE Licitacions en curs
Contractació 2018-043-A - LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES AUTÒNOMES DE WC A LES ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA L'ANY 2019 Licitacions en curs
Contractació 2018-042-A - SERVEIS DE TRANSPORTS l MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2017-037-S - ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (50 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-041-S - SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA ( 9 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2017-021-C - CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC KRISTIAN KRECOVIC DEL POLÍGON DE LLEVANT Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-044-O - CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES DE VIALS, CAMINS I ESPAIS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA (3 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-032-S (2) - SUBMINISTRAMENT D'APARELLS D'OSMOSI INVERSA A DIVERSOS CENTRES I CASALS DEPENENTS DE BENESTAR I DRETS SOCIALS (2) Licitacions en curs
Contractació 2018-015-A - SERVEI PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI EN ELS COL·LEGIS PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA O ESPECIAL EXISTENTS EN EL MUNICIPI DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-038-A - SERVEI DE REPROGRAFIA MUNICIPAL Licitacions en curs
Contractació 2018-039-S - SUBMINISTRAMENT D'UN FURGÓ (GNC) PER A LA BRIGADA DE CIRCULACIÓ Licitacions en curs
Contractació 2018-040-S - SUBMINISTRAMENT DE CENT BICICLETES PER BICIPALMA Licitacions en curs
Contractació 2018-024-S - SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER ALS CANS I ALTRES ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL Adjudicacions i formalitzacions