Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2019-032-A - SERVEI DE MONITORATGE DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA PALMA EDUCA (8 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2019-030-S - SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA DESTINAT ALS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (8 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2019-031-A - SERVEI DE RETIRADA, TRANSPORT,DESCONTAMINACIÓ I TRAMITACIÓ DE BAIXA ADMINISTRATIVA DELS VEHICLES DECLARATS RESIDUS DOMÈSTICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2019-029-S - SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE TREBALL PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES Licitacions en curs
Contractació 2019-027-O - PROJECTE D'OBRES DE REFORMA I SUBSTITUCIÓ DE PART DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI MUNICIPAL D'ESTACIONS. Licitacions en curs
Contractació 2019-026-A - REPARACIONS MECÀNIQUES I DE CARROSSERIA DELS VEHICLES DEL PARC MÒBIL Licitacions en curs
Contractació 2019-020-A - SERVEI DE TRANSPORT I/O LLOGUER DE TAULES, CADIRES, TORRADORES, TANQUES, TARIMES I RAMPES ACCESIBLES PER A ESDEVENIMENTS INSTITUCIONALS I FESTES MUNICIPALS Licitacions en curs
Contractació 2019-025-A - SERVEI D'ASSISTENCIA PSICOLÒGICA EN CRISI A VÍCTIMES DE DELICTE A LA POLICIA LOCAL Licitacions en curs
Contractació 2019-005-A (3) - SERVEI DE LLEURE JOVE A LA BARRIADA SON CLADERA Licitacions en curs
Contractació 2019-024-A - SERVEI MUNICIPAL D'EDUCACIÓ D'ADULTS (SMEA) Licitacions en curs
Contractació 2019-028-O - CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS PER TREBALLS DE NETEJA, RESTAURACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA MURADA DE PALMA DES DELS JARDINS DE "S'HORT DE REI" FINS "ES BALUARD DEL PRÍNCEP" Licitacions en curs
Contractació 2019-021-S - SUBMINISTRAMENT DE LLENYA PER A FESTEJOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2019-023-S - SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS,VACUNES I MATERIAL MÈDIC REBUTJABLE PEL TRACTAMENT DELS ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL DE L' AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2019-022-A - REALITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ MUNICIPAL D'ESTIU "CINEMA A LA FRESCA" 2019 Licitacions en curs
Contractació 2019-018-C - CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE MERCAT MUNICIPAL PERMANENT DE CAMP REDÓ Licitacions en curs
Contractació 2019-015-A (2) - SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA REALITZ. AUDITORIA VERIFICACIÓ PRÈVIA SOLS. PAGAMENT AL BENEFICIARI QUE PRESENTARÀ L'AJUNT. SOBRE LES DESPESES EXECUTADES A OPERACIONS RELAC. L'ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT UR Licitacions en curs
Contractació 2019-019-S - SUBMINISTRAMENT AIGUA MINERAL NATURAL ENVASADA PER AL CONSUM HUMÀ, EN BOTELLES DE 1,5 LITRES, PER A LES BRIGADES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2019-013-A (2) - SERVEI DE DINAMITZACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA ALS BARRIS DE PERE GARAU (LOT 1: CMSS LLEVANT NORD) I CAMP REDÓ (LOT 2: CMSS NORD) Licitacions en curs
Contractació 2019-017-A - CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI VEGETAL I INFRAESTRUCTURES ASOCIADES AL MATEIX, A ZONES VERDES, ALINEACIONS ARBÒRIES, ESPAIS NATURALS I EQUIPAMIENTS PÚBLICS MUNICIPALS DE GESTIÓ DIRECTA, DEL MUNICIPI DE PAL Licitacions en curs
Contractació 2019-009-A (2) - REVISIONS DELS CAVALLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PER TRACCIÓ ANIMAL (SERVEI DE GALERES) (2) Licitacions en curs