Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2018-005-A - SERVEI DE GRUES, IMMOBILITZACIÓ, DESPLAÇAMENT, RETIRADA I GESTIÓ DIPÒSIT DE VEHICLES A REQUERIMENT DE LA POLICIA LOCAL Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-016-A - SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE BIBLIOTEQUES, DINAMITZACIÓ I FOMENT DE LA LECTURA A LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE SON CLADERA, SON SARDINA, EL COLL D'EN RABASSA, SON XIMELIS I SON GOTLEU Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-037-S - CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA D'ASSEGURANCES QUE COBREIXI LES PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2018-020-A - SERVEI I COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-042-A - SERVEI DEL PROGRAMA SUPORT PISE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-019-A - SERVEI D'ACTIVITATS EDUCATIVOCULTURALS I DE DINAMITZACIÓ DELS CASALS DE BARRI (2 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-035-A - SERVEI REDACCIÓ PROJEC BÀSIC I D'EXEC., DIREC. FACULT. COM. I COORD. SEGUR. I SALUT FASE D'EXECUCIÓ OBRES CONSOLIDACIÓ ESTRUCT. 2N RECINTE DEFENSIU, REPOSICIÓ DEL LLENÇ RUÏNÓS DEL BASTIÓ DE PONENT I E Licitacions en curs
Contractació 2018-034-A - CONTRACTE MIXTE DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT DE LA CONSERVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, VERTICAL, ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE GUALS Licitacions en curs
Contractació 2018-033-S - MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES PER AL SEU ÚS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2019 i 2020 Licitacions en curs
Contractació 2018-031-A - SERVEI D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ PALMAJOVE DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Devolucions de garanties
Contractació 2018-032-S - SUBMINISTRAMENT D'APARELLS D'OSMOSI INVERSA PER A DIVERSOS CENTRES I CASALS DEPENENTS DE BENESTAR I DRETS SOCIALS Licitacions en curs
Contractació 2018-028-S - SUBMINISTRAMENT D'UNA PLATAFORMA DE RESCAT SENSE UNITAT DE CONTROL NI SISTEMA ELÈCTRIC (CANASTRA) DE L'AUTOESCALA GIRATÒRIA LI20 (E8) DELS SERVEIS CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
Contractació 2018-029-S - SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'UN CILINDRE HIDRÀULIC PER A L'AUTOESCALA GIRATÒRIA DLK 18 FA (E-6) DELS SERVEIS CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
Contractació 2018-030-S - SUBMINISTRAMENT DE 240 ARMILLES BALÍSTIQUES ANTIBALA PER A LA POLICIA LOCAL Licitacions en curs
Contractació 2018-017-A - SERVEI DE NETEJA DELS LOCALS, CENTRES I DEPENDÈNCIES ADMINISTRATIVES (LOT 1) I DEL SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DE CENTRES ESCOLARS (LOT 2) DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-004-S - ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DIVERSOS D'OBRA CIVIL PER LES BRIGADES MUNICIPALS DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-006-A - CONCURS AVANTPROJECTES PER SERVEIS ENCÀRREC DE PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I, POTESTATIVAMENT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES REORDENACIÓ DE LA PL DE Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-025-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL ESPAIS JOVES (SDEJ) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-009-A - CONCURS AVANTPROJECTES PER SERVEIS ENCÀRREC DE PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I, POTESTATIVAMENT, DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES DE REORDENACIÓ DE LA P Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-007-A - CONCURS AVANTPROJECTES PER SERVEIS ENCÀRREC DE PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I, POTESTATIVAMENT, DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES D'UN EQUIPAMENT SOCIOC Adjudicacions i formalitzacions