Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2018-013-O - OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL SOLAR DE L'ANTIC CANÒDROM Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-023-O - OBRES DE DEMOLICIÓ D'EDIFICACIONS EN EL POBLAT DE SON RIERA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-026-S - SUBMINISTRAMENT D'INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT PER AL QUARTER DE SANT FERRAN, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT Licitacions en curs
Contractació 2018-027-S - SUBMINISTRAMENT D'ARMAMENT PER A LA POLICIA LOCAL Licitacions en curs
Contractació 2017-010-A - SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ, CONTROL I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DEL MUNICIPI DE PALMA, SUPERVISIÓ I CONTROL D'EXECUCIÓ I QUALITAT, I VIGILÀNCIA DE SISTEMES (3 Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-002-A - SERVEIS PER A L'ELABORACIÓ DE L'INFORME TÈCNIC I ECONÒMIC QUE SERVEIXI PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-012-S - SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES PER COBRIR LES NECESSITATS DEL PARC MÒBIL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-040-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CENTRE FLASSADERS Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-036-A - SERVEI DE TALLERS DE PROMOCIÓ SOCIAL / PREVENCIÓ COMUNITÀRIA (2 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-011-S - ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EMBOTELLADA PEL CONSUM DELS TREBALLADORS MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A UBICAR DINS LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA, CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPEC Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-003-A - PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FUNCIONARIS INTEGRATS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA I ALS SEUS BENEFICIARIS Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-043-A - SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, DISCIPLINES D'ERGONOMIA I MEDICINA DEL TREBALL Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-021-A - SERVEI DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS, SALVAMENT I SOCORRISME AIXÍ COM L'ASSISTÈNCIA AL BANY PER ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-001-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA TERRITORIAL A TRES ZONES DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-018-C (2) - CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR LLIBRERIA CASA MUSEU BALAGUER Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-010-A - SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE I POSSIBLE DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SEGON RECINTE DEFENSIU, REPOSICIO DEL LLENÇ RUINÓS DEL BASTIÓ DE PONENT I ESTUDI DE LA PAVIMENTACIÓ D Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-038-O (2) - OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI EXISTENT PER A UBICAR CENTRE D'ACOLLIDA TEMPORAL LA BALANGUERA (2) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-034-A - SERVEI DE GESTIÓ DEL CENTRE DE DIA ESTEL Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-039-S - SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU DE FONS DOCUMENTAL PER A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (2 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-014-A - SERVEI MUNICIPAL DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions