Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2018-041-S - SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA ( 9 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2017-021-C - CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC KRISTIAN KRECOVIC DEL POLÍGON DE LLEVANT Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-044-O - CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES DE VIALS, CAMINS I ESPAIS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA (3 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-032-S (2) - SUBMINISTRAMENT D'APARELLS D'OSMOSI INVERSA A DIVERSOS CENTRES I CASALS DEPENENTS DE BENESTAR I DRETS SOCIALS (2) Licitacions en curs
Contractació 2018-015-A - SERVEI PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI EN ELS COL·LEGIS PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA O ESPECIAL EXISTENTS EN EL MUNICIPI DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-038-A - SERVEI DE REPROGRAFIA MUNICIPAL Licitacions en curs
Contractació 2018-024-S - SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER ALS CANS I ALTRES ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-039-S - SUBMINISTRAMENT D'UN FURGÓ (GNC) PER A LA BRIGADA DE CIRCULACIÓ Licitacions en curs
Contractació 2018-040-S - SUBMINISTRAMENT DE CENT BICICLETES PER BICIPALMA Licitacions en curs
Contractació 2018-005-A - SERVEI DE GRUES, IMMOBILITZACIÓ, DESPLAÇAMENT, RETIRADA I GESTIÓ DIPÒSIT DE VEHICLES A REQUERIMENT DE LA POLICIA LOCAL Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-016-A - SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE BIBLIOTEQUES, DINAMITZACIÓ I FOMENT DE LA LECTURA A LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE SON CLADERA, SON SARDINA, EL COLL D'EN RABASSA, SON XIMELIS I SON GOTLEU Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-020-A - SERVEI I COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-037-S - CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA D'ASSEGURANCES QUE COBREIXI LES PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2017-042-A - SERVEI DEL PROGRAMA SUPORT PISE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-019-A - SERVEI D'ACTIVITATS EDUCATIVOCULTURALS I DE DINAMITZACIÓ DELS CASALS DE BARRI (2 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-035-A - SERVEI REDACCIÓ PROJEC BÀSIC I D'EXEC., DIREC. FACULT. COM. I COORD. SEGUR. I SALUT FASE D'EXECUCIÓ OBRES CONSOLIDACIÓ ESTRUCT. 2N RECINTE DEFENSIU, REPOSICIÓ DEL LLENÇ RUÏNÓS DEL BASTIÓ DE PONENT I E Licitacions en curs
Contractació 2018-034-A - CONTRACTE MIXTE DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT DE LA CONSERVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, VERTICAL, ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE GUALS Licitacions en curs
Contractació 2018-033-S - MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES PER AL SEU ÚS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2019 i 2020 Licitacions en curs
Contractació 2018-031-A - SERVEI D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ PALMAJOVE DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Devolucions de garanties
Contractació 2018-032-S - SUBMINISTRAMENT D'APARELLS D'OSMOSI INVERSA PER A DIVERSOS CENTRES I CASALS DEPENENTS DE BENESTAR I DRETS SOCIALS Licitacions en curs