Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2018-028-S - SUBMINISTRAMENT D'UNA PLATAFORMA DE RESCAT SENSE UNITAT DE CONTROL NI SISTEMA ELÈCTRIC (CANASTRA) DE L'AUTOESCALA GIRATÒRIA LI20 (E8) DELS SERVEIS CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
Contractació 2018-029-S - SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'UN CILINDRE HIDRÀULIC PER A L'AUTOESCALA GIRATÒRIA DLK 18 FA (E-6) DELS SERVEIS CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
Contractació 2018-030-S - SUBMINISTRAMENT DE 240 ARMILLES BALÍSTIQUES ANTIBALA PER A LA POLICIA LOCAL Licitacions en curs
Contractació 2018-017-A - SERVEI DE NETEJA DELS LOCALS, CENTRES I DEPENDÈNCIES ADMINISTRATIVES (LOT 1) I DEL SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DE CENTRES ESCOLARS (LOT 2) DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-004-S - ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DIVERSOS D'OBRA CIVIL PER LES BRIGADES MUNICIPALS DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-006-A - CONCURS AVANTPROJECTES PER SERVEIS ENCÀRREC DE PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I, POTESTATIVAMENT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES REORDENACIÓ DE LA PL DE Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-025-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL ESPAIS JOVES (SDEJ) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-007-A - CONCURS AVANTPROJECTES PER SERVEIS ENCÀRREC DE PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I, POTESTATIVAMENT, DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES D'UN EQUIPAMENT SOCIOC Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-009-A - CONCURS AVANTPROJECTES PER SERVEIS ENCÀRREC DE PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I, POTESTATIVAMENT, DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES DE REORDENACIÓ DE LA P Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-013-O - OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL SOLAR DE L'ANTIC CANÒDROM Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-023-O - OBRES DE DEMOLICIÓ D'EDIFICACIONS EN EL POBLAT DE SON RIERA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-026-S - SUBMINISTRAMENT D'INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT PER AL QUARTER DE SANT FERRAN, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT Licitacions en curs
Contractació 2018-027-S - SUBMINISTRAMENT D'ARMAMENT PER A LA POLICIA LOCAL Licitacions en curs
Contractació 2017-010-A - SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ, CONTROL I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DEL MUNICIPI DE PALMA, SUPERVISIÓ I CONTROL D'EXECUCIÓ I QUALITAT, I VIGILÀNCIA DE SISTEMES (3 Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-002-A - SERVEIS PER A L'ELABORACIÓ DE L'INFORME TÈCNIC I ECONÒMIC QUE SERVEIXI PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-036-A - SERVEI DE TALLERS DE PROMOCIÓ SOCIAL / PREVENCIÓ COMUNITÀRIA (2 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-040-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CENTRE FLASSADERS Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-012-S - SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES PER COBRIR LES NECESSITATS DEL PARC MÒBIL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-011-S - ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EMBOTELLADA PEL CONSUM DELS TREBALLADORS MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A UBICAR DINS LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA, CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPEC Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-003-A - PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FUNCIONARIS INTEGRATS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA I ALS SEUS BENEFICIARIS Adjudicacions i formalitzacions