Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2016-026-A - SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL PER A FAMÍLIES Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-001-P - VENDA DE FERRALLES FÈRRIQUES, NO FÈRRIQUES I RESIDUS VARIS NO PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-006-C - AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CAN PERE ANTONI Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-004-C - AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CALA ESTÀNCIA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-007-C - AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CIUTAT JARDÍ Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-003-C - CONCESSIÓ MITJANÇANT CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I EMPRESES D'INSERCIÓ, SENSE ÀNIM DE LUCRE, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LOCALS DE PROP. MPAL - LOT 1 QUIOSC-BAR DEL PARC KRISTIA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-005-C - AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CALA MAJOR Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2015-031-S (2) - ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES MARBRE I NÚMEROS PER A LA SENYALITZACIÓ I RETOLACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-002-A - SERVEIS DEL CENTRE DE DIA S'ESTEL Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2016-013-A - SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (SAIVG) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2016-023-A - SERVEI DE TAQUILLA, RECEPCIÓ, PORTERIA I ACOMODACIÓ DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT, CASTELL DE BELLVER Adjudicacions i formalitzacions
Contractació SAC 16/02 - 2a LICITACIÓN EN EL ACUERDO MARCO AM 14/2014 VEHICULOS TURISMO DEL CONTRATO BASADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TURISMO (clase 14.03.01.02) Y 12 KITS VEHICULO Z (clase 14.70.01.06) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2016-024-S - ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A UBICAR DINS LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I EMPRESES D'INSERCIÓ Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2016-017-A - SERVEIS INFORMÀTICS AUXILIARS DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ DE MULTES DE TRÀNSIT Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2016-010-S - ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER ECOLÒGIC TCF I MATERIAL D'OFICINA DELS SERVEIS GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2015-028-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ DE LES PLAGUES DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (BECUT VERMELL), PAYSANDISIA ARCHON I ALTRES PLAGUES SOBRE LES PALMÀCIES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA DE MALLO Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2016-020-A - SERVEI SOCIOEDUCATIU PROGRAMA SUPORT ALTER-PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació CONTRACTACIÓ DE 3 CONCERTS A LA PLAÇA D'ESPANYA (REVETLA I ALTRES 2 CONCERTS), PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA DE ELS FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2017 Adjudicacions i formalitzacions
Contractació CONTRACTACIÓ DE TRES CONCERTS A LA PLAÇA D'ESPANYA, (REVETLA I ALTRES DOS CONCERTS) PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2017 Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2016-027-A - SERVEI D'ENTREGA, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES NECESSÀRIES PER A LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2017-2018 Adjudicacions i formalitzacions