Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2017-034-A - SERVEI DE GESTIÓ DEL CENTRE DE DIA ESTEL Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-039-S - SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU DE FONS DOCUMENTAL PER A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (2 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-014-A - SERVEI DE SUPERVISIÓ DE LA FACTURACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA DELS IMMOBLES DE TITULARITAT MUNICIPAL Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-014-A - SERVEI MUNICIPAL DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-030-A (2) - CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA D'ASSEGURANCES QUE COBREIXI LES PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-019-A - SERVEI DE MENJAR A DOMICILI Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-038-O - OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI EXISTENT PER A UBICAR CENTRE D'ACOLLIDA TEMPORAL LA BALANGUERA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-028-A - SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-025-S (2) - ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE GASOIL TIPUS "C" PER A LA CALEFACCIÓ DEL QUARTER DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-033-A - SERVEI D'ACTIVITATS EDUCATIVOCULTURALS I DE DINAMITZACIÓ DELS CASALS DE BARRI (2 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-032-A - LOT 2 DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA 2018, 2019 I 2020 Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-032-A - LOT 1 DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA 2018, 2019 I 2020 Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-035-A - SERVEI D'ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS PAQUETS DE SOFTWARE EUROCOP (VERSIÓ ORACLE) I EUROCOP DGT-ATEX DE L'ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-041-A - SERVEI DE SUPORT FAMILIAR Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-031-S - SUBMINISTRAMENT DE 425 EQUIPS DE RADIO COMUNICACIÓ PORTÀTIL PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-016-A - SERVEIS DE VENDA I GESTIÓ D'ENTRADES I CONTROL D'ACCÉS EN ELS RECINTES DELS TEATRES MUNICIPALS I CASTELL DE BELLVER Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-018-C - CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR LLIBRERIA CASA MUSEU BALAGUER Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-027-A - SERVEI DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CASETES DE LA FIRA DE NADAL I REIS A ORGANITZAR PER L'AJUNTAMENT Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-029-A - SERVEI MUNICIPAL D'EDUCACIÓ D'ADULTS (SMEA) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-012-S - ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE BENS DIVERSOS PER AL PERSONAL/BRIGADES DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES (8 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions