Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2023-009-A - L'ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT I IMPARTICIÓ D'UN CURS EN UN CENTRE DE FORMACIÓ ESPECIALITZAT EN FORMACIÓ ESPECÍFICA DE PRÀCTIQUES DE FOC REAL A DIFERENTS ESCENARIS Licitacions en curs
Contractació 2023-007-A - PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-006-O - CONSTRUCCIÓ I CREACIÓ D'UN CARRIL BICI-VIANANT ENTRE EL CAMÍ PASSATEMPS I LA CARRETERA VALLDEMOSSA I PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC INTEGRAL AL CARRIL BICI AL CARRER PEDRO SANS GARAU Licitacions en curs
Contractació 2023-008-O - PROJECTE DE MILLORA DEL CAMÍ DELS REIS, ENTRE ROTONDA INTERSECCIÓ CAMÍ SON RAPINYA AMB CAMÍ DELS REIS FINS A LA ROTONDA MA-1043 (COLL DE SA CREU), MA-144 CAMÍ DE GÉNOVA Licitacions en curs
Contractació 2023-005-S - SUBMINISTRAMENT DE 250.000 PAPERETES DE CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/ REGIDORS DEL MUNICIPI DE PALMA PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 28 DE MAIG DE 2023. Licitacions en curs
Contractació 2023-004-O - OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PLATJA DE PALMA I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL CAZ DE LA PLATJA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-003-S - SUBMINISTRAMENT DE TALONARIS DE BUTLLETINS DE DENÚNCIA PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-047-S - SUBMINISTRAMENT D’ALIMENTS PER A CANS, MOIXOS, COLOMS I DIETES ESPECIALS PER CADELLS I ANIMALS MALALTS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ ANIMAL DE PALMA (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-046-S - SUBMINISTRAMENT D’UNA MINICARREGADORA I UN CARRETÓ ELEVADOR DESTINATS AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-001-A - SERVEI DE RETIRADA, TRANSPORT, DESCONTAMINACIÓ I TRAMITACIÓ DE LA BAIXA ADMINISTRATIVA DELS VEHICLES DECLARATS RESIDUS DOMÈSTICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-002-A - SERVEIS DE TRANSPORTS I MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-091-A - TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ A L'ÀMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (LOT 2 DIVERSITAT AFECTIVO SEXUAL) Licitacions en curs
Contractació 2022-090-S - SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES EN PAPER PER A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (6 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-089-C - CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AL PARC MUNICIPAL DE SON GIBERT Licitacions en curs
Contractació 2022-087-A - MANTENIMENT PROGRAMAT I CORRECTIU DE L'EQUIPAMENT ESCÈNIC i D'ALTRE EQUIPAMENT TÈCNIC DE POTÈNCIA I REGULACIÓ DE SO I IL·LUMINACIÓ I DE SERVEIS AUDIOVISUALS I QUALSEVOL ALTRE EQUIPAMENT SUSCEPTIBLE DE Licitacions en curs
Contractació 2022-088-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA EXTERNA VETERINÀRIA QUE REALITZI LES REVISIONS DELS CAVALLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PER TRACCIÓ ANIMAL (SERVEI DE GALERES) Licitacions en curs
Contractació 2022-086-A - SERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-085-A - SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (ERC) DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-084-A - SERVEI D'ENSENYAMENT MUSICAL NO REGLAT I GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA Licitacions en curs
Contractació 2022-082-A - ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ D'UN SERVEI DE PRODUCCIÓ TÈCNICA DE LA REVETLA I UN ALTRE CONCERT AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2023 (5 LOTS) Licitacions en curs