Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2013-013-S - SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER A CALEFACCIÓ GASOIL "TIPUS C" PER A DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2013-018-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA A LA COBERTA DEL MAGATZEM MUNICIPAL DE SON PACS Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2013-023-A - SERVEI D'ATENCIÓ TUTELAR DE LES PERSONES ADULTES DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2013-016-A - SERVEI DE REALITZACIÓ D'UN PROJECTE AUDIOVISUAL SOBRE EL PARC NACIONAL DE CABRERA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2013-020-S - SUBMINISTRAMENT 4 PUNTS D'INTERACCIÓ AMB L'USUARI I EL SOFTWARE D'INTEGRACIÓ CORRESPONENT, 75 PUNTS D'ANCLATGES PER A BICICLETES I 50 BICICLETES PER A L'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA BICI Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2013-014-O - OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ DE PONENT DEL MERCAT DE PERE GARAU Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2013-001-A - SERVEI WI-FI A LES ZONES I ESPAIS DETERMINATS PER L'AJUNTAMENT AMB LA CREACIÓ D'UN PORTAL WEB PROMOCIONAL CAPTIU PER EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA PER PART DE L'AJUNTAMENT Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2013-005-A - SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA DE LES ESPECIALITATS O DISCIPLINES DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA I COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2013-010-A - SERVEI DE LES ACTIVITATS DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE SON FERRIOL, SON SARDINA, EL COLL D'EN RABASSA I SON XIMELIS Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2013-009-A - SERVEIS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA "CINEMA A LA FRESCA" DE 2013 Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2012-028-O - CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES A VIALS, CAMINS I ESPAIS LLIURES PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA (4 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2012-041-O - CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS, PAVIMENTS GRANULARS I MOVIMENTS DE TERRES A VIALS, CAMINS I ESPAIS LLIURES PÚBLICS DEL TERME MUN Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2013-007-S - SUBMINISTRAMENT D'UNA EMBARCACIÓ SEMIRÍGIDA PER AL PARC NACIONAL MARÍTIM TERRESTRE DE L'ARXIPÈLAG DE CABRERA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2013-006-A - SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2012-039-A - SERVEI DE CONTROL I MANTENIMENT DE L'APARCAMENT REGULAT A LA VIA PÚBLICA (O.R.A) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2013-004-A - SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL CASAL CIUTAT ANTIGA, CASAL JONQUET I CAN RIBAS Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2013-011-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE PALMA DE MALLORCA (PMUS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2013-003-S - SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE L'AMPLIACIÓ DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DE L'ILLA DE CABRERA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2012-029-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL DRENATGE DEL PAS INFERIOR DE EUSEBI ESTADA BAIX LA VIA DE CINTURA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2013-008-S - SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MINERAL NATURAL MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A UBICAR A DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions