Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2022-083-A - SERVEI DE PRODUCCIÓ LOGÍSTICA PER ALS ARTISTES QUE ACTUEN A LA REVETLA I ALTRES CONCERTS DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2023 Licitacions en curs
Contractació 2022-081-A - PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA DE L'ESPECIALITAT O DISCIPLINES D'ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA, AIXÍ COM L'ASSESSORAMENT TÈCNIC (LOT 2) Licitacions en curs
Contractació 2022-080-S - SUBMINISTRAMENT PER A l'ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ DE L'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ROBA DE TREBALL DEL SERVEI DE BOMBERS DE PALMA (8 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-079-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA NORD-OEST DEL MERCAT DE PERE GARAU DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-078-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC AMB DESTINACIO AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-077-A - MANTENIMENT DE DESFIBRIL·LADORS SEMIAUTOMÀTICS (DESA) PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-075-A - SERVEIS GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS SALES D'ASSAIG MUSICAL DEL ZULOAGA, 1 , EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, ELS MITJANS TÈCNICS I EL DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE D Licitacions en curs
Contractació 2022-076-A - SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE LA FLOTA DE VEHICLES DE QUATRE RODES DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-074-A - ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DISSENY, EXECUCIÓ I DIRECCIÓ D'OBRES DEL PARC URBÀ DE L'ANTIC VELÒDROM DE TIRADOR I REHABILITACIÓ DEL CONJUNT ARQUITECTÒNIC DE L'EDIFICI I PISTA Licitacions en curs
Contractació 2022-073-S - ADQUISICIÓ DE 2 VEHICLES DE TRANSPORT DE PERSONAL DEL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-072-S - SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (5 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-071-S - ADQUISICIÓ DE TRES VEHICLES D'AUXILIS DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-070-A - TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ A L'ÀMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-069-A - ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'ESTUDIS PREVIS I LA REDACCIÓ DEL PROJECTE INTEGRAL D'OBRA I ACTIVITAT DE L'ALA NORD DE L'ANTIGA PRESÓ DE PALMA COM A CENTRE D'INNOVACIÓ CULTURAL I CREATIVA Licitacions en curs
Contractació 2022-066-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES, DIRECCIÓ DE EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL EDIFICI TORRES DEL TEMPLE-ALMUDAINA DE GUMARA" (LOT 2 DEL CONTR Licitacions en curs
Contractació 2022-067-S - SUBMINISTRAMENT DE D'UN VEHICLE TOT TERRENY 4X4 TIPUS PICK UP PER PROTECCIÓ CIVIL Licitacions en curs
Contractació 2022-068-P - PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FUNCIONARIS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA INTEGRATS EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, PROCEDENTS DE L'EXTINTA MUNPAL I ALS SEUS BENEFICIARIS Licitacions en curs
Contractació 2022-065-S - SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE MULTIUSOS TOT-TERRENY PER AL PARC NACIONAL MARÍTIM-TERRESTRE DE L'ARXIPÈLAG DE CABRERA Licitacions en curs
Contractació 2022-063-A - SERVEIS PER DUR A TERME LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MPALS DE LES SALES D'ASSAIG MUSICAL AL C/ ZULOAGA Nº 1 PALMA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, ELS MITJANS TÈCNICS I EL DESENVO Licitacions en curs
Contractació 2022-062-A - SERVEI D'ÚS I MANTENIMENT D'UN PROGRAMA INFORMÀTIC EN MODE "SAAS" (SOFTWARE AS A SERVICE) PER A LA GESTIÓ DELS CASALS DE BARRI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA DURANT EL CURS 2022-23 Licitacions en curs