Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2022-041-A - SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ PER AL "MAPA DE RECURSOS COMUNITARIS DE PALMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT" I PER A ALTRES INICIATIVES I PROGRAMES COMPRESOS EN LA "ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I Licitacions en curs
Contractació 2022-044-A - SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA PER AUXILIAR A LA POLICIA LOCAL AMB TASQUES RELACIONADES AMB LA COVID-19 Licitacions en curs
Contractació 2022-040-A - SERVEIS DE GESTIÓ DE CONTINGUTS DE LA REGIDORIA D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT, EN LES XARXES SOCIALS DELS PERFILS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2022-039-S - SUBMINISTRAMENT D'ARMAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-037-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DIVERSOS I EINES D'OBRA CIVIL I LLOGUER DE MAQUINÀRIA I/O ACCESSORIS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE VIALITAT DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTA Licitacions en curs
Contractació 2022-036-A - CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I OBRES D'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, ANTI INTRUSIÓ I VIDEOVIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE RESPOSTA A LES ALARMES DELS EDIFICIS Licitacions en curs
Contractació 2022-038-A - ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE L'EQUIPAMENT S'AIGUA DOLÇA, EN LA FASE D'OBRA. Licitacions en curs
Contractació 2022-035-O - CONSTRUCCIÓ I CREACIÓ D'UN CARRIL BICI-VIANANT ENTRE EL CI PASSATEMPS I LA CR VALLDEMOSSA I PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC INTEGRAL EN EL CARRIL BICI AL C/ PEDRO SANS GARAU I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A Licitacions en curs
Contractació 2022-034-A - SERVEI DE VISITES GUIADES A L'EDIFICI DE CORT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-032-O - OBRES D'ADAPTACIÓ DEL CAMÍ DE CAN BOGUETA I EL CARRER VAIXELL PER HABILITAR UN ITINERARI VIANANT-CICLISTA CAP A L'AEROPORT DE SON SANT JOAN Licitacions en curs
Contractació 2022-033-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A GÈNOVA I ENVOLTANTS I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES (2 LOTS). Licitacions en curs
Contractació 2022-031-O - PROJECTE D'EXECUCIÓ DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ, DE L'ACCESSIBILITAT DELS VIALS I ELS ESPAIS LLIURES PÚBLICS: CARRERS JOAN DAMETO I SINIA D'EN GIL AMB LA PART OEST DEL PARC DE SA RIERA. FASE 1 Licitacions en curs
Contractació 2022-030-C - CONCESSIÓ DEL SERVEI SMARTWIFI PALMA, DE COMUNICACIONS SENSE FILS PER AL CONJUNT DE ZONES DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA DE PALMA, AMB CONSOLIDACIÓ, UNIFICACIÓ I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES NECESSÁR Licitacions en curs
Contractació 2022-028-S - SUBMINISTRAMENT DE TRES VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A L'ÀREA DE BATLIA, I DOS VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A L'ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-029-A - SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA PER AUXILIAR A LA POLICIA LOCAL AMB TASQUES RELACIONADES AMB LA COVID-19 Licitacions en curs
Contractació 2022-026-P - PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FUNCIONARIS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA INTEGRATS EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, PROCEDENTS DE L'EXTINTA MUNPAL I ALS SEUS BENEFICIARIS Licitacions en curs
Contractació 2022-027-S - SUBMINISTRAMENTS D'ESCENARIS I REPOSICIÓ DE MATERIAL PER A LA REALITZACIÓ D'ESPECTACLES EN EL TERME MUNICIPAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-025-A - CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I D'OBRES PER AL MANTENIMENT DELS ASCENSORS I ALTRES APARELLS ELEVADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS I LES ESCOLES PÚBLIQUES (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-024-A - CONTRACTE MIXTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ I SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ SEMAFÒRICA, CONTROL I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2022-022-C - CONCESSIÓ PER A L'EXPLOTACIÓ DEL BAR-CAFETERIA DEL CENTRE FLASSADERS Licitacions en curs