Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2022-065-S - SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE MULTIUSOS TOT-TERRENY PER AL PARC NACIONAL MARÍTIM-TERRESTRE DE L'ARXIPÈLAG DE CABRERA Licitacions en curs
Contractació 2022-063-A - SERVEIS PER DUR A TERME LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MPALS DE LES SALES D'ASSAIG MUSICAL AL C/ ZULOAGA Nº 1 PALMA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, ELS MITJANS TÈCNICS I EL DESENVO Licitacions en curs
Contractació 2022-061-O - OBRES DEL PROJECTE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA SANT COSME I DOS TRAMS DEL CARRER OCELLS Licitacions en curs
Contractació 2022-062-A - SERVEI D'ÚS I MANTENIMENT D'UN PROGRAMA INFORMÀTIC EN MODE "SAAS" (SOFTWARE AS A SERVICE) PER A LA GESTIÓ DELS CASALS DE BARRI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA DURANT EL CURS 2022-23 Licitacions en curs
Contractació 2022-064-A - SERVEI DE VISITES GUIADES A L'EDIFICI DE CORT Licitacions en curs
Contractació 2022-060-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ INTEGRAL DE LA PLAÇA D'ESPANYA Licitacions en curs
Contractació 2022-058-A - CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I DELS SERVEIS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, DECORACIÓ LLUMINOSA I MANTENIMENT DELS STANDS/CASETES PER A LA FIRA DE NADAL I RE Licitacions en curs
Contractació 2022-059-C - CONCESSIÓ DEL SERVEI SMARTWIFI PALMA, DE COMUNICACIONS SENSE FILS PER AL CONJUNT DE ZONES DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA DE PALMA, AMB CONSOLIDACIÓ, UNIFICACIÓ I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES NECESSÀRI Licitacions en curs
Contractació 2022-056-A - SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LA FLOTA DE MOTOCICLETES DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-057-S - SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA, PER AL LABORATORI MUNICIPAL, D'UN SISTEMA DE CROMATOGRAFIA IÒNICA DE DOBLE CANAL PER A DETERMINACIÓ SIMULTÀNIA D'ANIONS, OXIHALURS I CATIONS EN TOTA ME Licitacions en curs
Contractació 2022-055-A - SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (ERC) DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-054-A - SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIAL AL BARRI DE SON RIERA Licitacions en curs
Contractació 2022-051-A - SERVEI PREVENCIÓ I CONTROL INTEGRAL DE LA LEGIONEL·LOSI EN ELS COL·LEGIS PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA O ESPECIAL AMB MANTENIMENT SOTA, I EN LES ESCOLES D'EDUCACIÓ INFANTIL SOTA LA RESPONSABI Licitacions en curs
Contractació 2022-050-S - SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS, VACUNES I MATERIAL MÈDIC REBUTJABLE PEL TRACTAMENT DELS ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ ANIMAL ( 3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-052-A - MANTENIMENT DEL RELLOTGE DE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT ("EN FIGUERA"). Licitacions en curs
Contractació 2022-053-S - ADQUISICIÓ DE 2 VEHICLES DE TRANSPORT DE PERSONAL DEL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-047-S - SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES TIPUS FURGÓ DESTINATS AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (LOTS 1 i 2) Licitacions en curs
Contractació 2022-048-A - LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ (DO+DEO+SS) DE LES OFICINES ADMINISTRATIVES VINCULADES AL DISTRICTE D'INNOVACIÓ AL SECTOR DE LLEVANT Licitacions en curs
Contractació 2022-049-S - SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MAMPARES DE VIDRE PER CREAR TRES DESPATXOS MITJANÇANT MAMPARES DIVISÒRIES PER A JEFATURES DEL SERVEI DE BOMBERS DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-046-A - SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIAL AL BARRI DE SON RIERA Licitacions en curs