Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2022-021-S - SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES TIPUS FURGÓ DESTINATS AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-023-A - ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS (ZBE) DE LA CIUTAT DE PALMA I LES ORDENANCES MUNICIPALS QUE SIGUIN NECESSÀRIES PER A LA SEVA IMPLANTACIÓ Licitacions en curs
Contractació 2022-020-A - SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA PER AUXILIAR A LA POLICIA LOCAL AMB TASQUES RELACIONADES AMB LA COVID-19 Licitacions en curs
Contractació 2022-019-A - SERVEIS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA "CINEMA A LA FRESCA" 2022-2024 Licitacions en curs
Contractació 2022-017-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CENTRE FLASSADERS Licitacions en curs
Contractació 2022-018-A - ESTUDI DE CONTAMINACIÓ DEL SÒL EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL DE SON TOELLS Licitacions en curs
Contractació 2022-016-A - SERVEIS DE TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ A L'ÀMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-015-A - SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ PER AL "MAPA DE RECURSOS COMUNITARIS DE PALMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT" I PER A ALTRES INICIATIVES I PROGRAMES COMPRESOS EN LA "ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I Licitacions en curs
Contractació 2022-014-S - SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER LA POLICIA LOCAL DE PALMA (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-013-S - SUBMINISTRAMENT D'UNA AUTOBOMBA URBANA LLEUGERA (BUL) AMB ELS SEUS RESPECTIUS EQUIPAMENTS PER AL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
Contractació 2022-012-S - SUBMINISTRAMENT DE DOS ELEMENTS LLUMINOSOS PER A LA DECORACIÓ NADALENCA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-011-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ INFANTIL (CAI) Licitacions en curs
Contractació 2022-010-A - A. T. REDACCIÓ DEL PROJ D'EXECUCIÓ, DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DE L'ÀMBIT A I B DE EL TERRENY DINS DE L'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ Licitacions en curs
Contractació 2022-009-A - SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD) Licitacions en curs
Contractació 2022-008-O - PROJECTE D'OBRES DE RESTAURACIÓ DELS CAMINS INTERIORS DEL BOSC DE BELLVER (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-007-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA D'ESCENA PER A L'ÀREA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA PER A TEATRES MUNICIPALS PER PERÍODE 2022-2024 Licitacions en curs
Contractació 2022-006-S - SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MINERAL NATURAL ENVASADA (SENSE GAS) PER AL CONSUM HUMÀ EN BOTELLES DE 1,5 LITRES, PER A LES BRIGADES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-005-O - PROJECTE D'OBRES DE MILLORES AL PARC DE LA MAR. FASE 1 Licitacions en curs
Contractació 2022-004-S - SUBMINISTRAMENT D'ELECTRODOMÈSTICS PER AL CENTRE DE DIA DE SON CLADERA I ALTRES SERVEIS PER A LA GENT GRAN DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL (LOT 2) Licitacions en curs
Contractació 2022-003-A - REALITZACIÓ DELS CURSOS REGULARS, CURSOS MONOGRÀFICS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA (AEP) Licitacions en curs