Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2021-067-S - SUBMINISTRAMENT DE CINC VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A LES ÀREES DE BATLIA I MOBILITAT (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-064-S - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 9 EQUIPS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS,I EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA MARQUESINA AMB PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I EQUIP DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTR Licitacions en curs
Contractació 2021-066-S - SUBMINISTRAMENT D'UN ESCENARI PER A LA REALIZACIÓ D'ESPECTÁCLES I ACTES PROTOCOL·LARIS, ADAPTAT A LES SINGULARS CARACTERÍSTIQUES DEL PATI D'ARMES DEL CASTELL DE BELLVER Licitacions en curs
Contractació 2021-065-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'ORDRE PÚBLIC PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-063-C - CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTAL·LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS Licitacions en curs
Contractació 2021-062-C - CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AL PARC DE SON GIBERT Licitacions en curs
Contractació 2021-061-S - SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE SON REUS (CANS, MOIXOS, COLOMS I DIETES ESPECIALS PER ANIMALS). (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2016-019-A - SERVEI DE PREVENCIÓ DE L'ABANDONAMENT EDUCATIU: PROJECTE REFORÇAT Devolucions de garanties
Contractació 2021-060-A - ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PRODUCCIÓ TÈCNICA, REGIDORIA D'ESCENARI I SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE LA REVETLA I ALTRES CONCERTS AMB MOTIU DE LES F Licitacions en curs
Contractació 2021-058-A - SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA (SAIVM) Licitacions en curs
Contractació 2021-059-A - SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA (SAMVVM) (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-057-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2021-056-A - MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES, PER AL SEU ÚS AMB MOTIU DE LA PROGRAMACIÓ DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 Licitacions en curs
Contractació 2021-055-S - SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU DE FONS DOCUMENTALS PER A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-053-A - SERVEI D'ACTIVITATS EDUCATIVO-CULTURALS I DE DINAMITZACIÓ DELS CASALS DE BARRI DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-054-A - SERVEI D'AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEIS, DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-052-A - SERVEI DE LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES DE WC, INCLOSA LA SEVA INSTAL·LACIÓ, NETEJA, MANTENIMENT I RETIRADA PER A LES FESTES I ALTRES ACTIVITATS SOCIOCULTURALS QUE ORGANITZA EL SERVEI DE PARTICIPACIÓ Licitacions en curs
Contractació 2021-051-S - SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DIVERS PEL COS DE BOMBERS (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-038-O (LOT 2) - LOT 2: ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES (ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS) I CONTROL ECONÒMIC DE L'EQUIPAMENT DE S'AIGUA DOLÇA. Licitacions en curs
Contractació 2021-050-O - OBRES A REALITZAR PER LA VIA D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DERIVADES D'EXPEDIENTS D'INFRACCIONS URBANÍSTIQUES, SEGURETAT DELS EDIFICIS I RUÏNES A TOT EL TERME MUNICIPAL DE PALMA Licitacions en curs