Contractes Menors

Contractes Menors

Cercador Contractes Menors

No s'han trobat resultats
Àrea Objecte Estat
Sanitat i Consum 29/2022 - Contracte menor per a un servei d'assistència tècnica per a l'estudi de la situació de cardioprotecció de la Ciutat de Palma Adjudicacions i formalitzacions
Participació Ciutadana Convocatòria pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei per cobrir les necessitats d'aprovisionament temporal i de legalització de les instal·lacions elèctriques a Adjudicacions i formalitzacions
Bombers de Palma 3333-F22 - Acord inici del contracte de subministrament d'ampolles tèrmiques per al personal del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Palma Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Subministrament de cúpules per les activitats de tardor al carrer Anunci
Cultura CB27 - Convocatòria ofertes per a la Dinamització i facilitació del Faber Llull Adjudicacions i formalitzacions
Medi Ambient i Benestar Animal Subministrament i la instal·lació d'abalisament en la zona de bany entre la platja de Cala Estància i Son Caios Adjudicacions i formalitzacions
Participació Ciutadana Presentació d'ofertes d'un servei per a la creació artística, disseny i maquetació de la campanya publicitària de l'Encesa dels LLums de Nadal 2022. Adjudicacions i formalitzacions
Cultura CB 25 - Petició d'ofertes per a la contractació de la Biennal del Pensament Anunci
Policia Local 0219-E22 - Subministrament mampares per delimitar despatx a la Comissaria de Sant Ferran, conformement a les especificacions contingudes als PPT - DESERT - Adjudicacions i formalitzacions
Turisme TUR 2/2022 - Contracte menor del servei del disseny, generació de continguts, organització i impartició de mòduls formatius - DESERT- Adjudicacions i formalitzacions
Educació 22062 - Contracte menor de Tallers de dinamització als patis escolars Tallers "Ritme Obert a les escoles" Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Contractació de la restauració de la Creu de terme de Sant Jordi - DESERT - Adjudicacions i formalitzacions
Policia Local 0150-E22 - Sol·licitud d'ofertes pel subministrament i instal·lació de cortines per a les comissaries de Sant Ferran, Oest i Litoral, conformement a les especificacions contingudes als PPT. - DESERT - Adjudicacions i formalitzacions
Policia Local 0312-E22 - Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de 3 armes llargues semiautomàtiques del calibre 9x19 mm per a la policia local de Palma, conformement a les especificacions contingudes als PPT Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Exp. CB23. Contractació servei de suport per als programes públics Casal Balaguer Anunci
Policia Local 0308-E22 - Exp. 0308-E22 - Sol·licitud d'ofertes per l'adequació i ampliació del sistema de vídeo vigilància perimetral del quarter de Sant Ferran, conformement a les especificacions contingudes als PPT. Adjudicacions i formalitzacions
Educació 22061 - Tallers d'eines digitals per a AFA'S i entitats no lucratives de Palma - DESERT - Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Petició d'ofertes per a la il·luminació de la Sala Medieval de Can Balaguer Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Petició d'ofertes per a la contractació de la museïtzació de la Sala Medieval i la nova senyalització de Can Balaguer Adjudicacions i formalitzacions
Benestar Social Petició d'ofertes relatives a la contractació menor per a la realització d'un estudi del cost de vida a Palma Anunci