Contractes Menors

Contractes Menors

Cercador Contractes Menors

No s'han trobat resultats
Àrea Objecte Estat
EFM - Empresa Funerària Municipal SA CM 2022 00008 - Subministrament i instal·lació de 16 mòduls de prestatgeria per a l'arxiu del Tanatori II - Bon Sosec (CM 2022 00008) Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Realització d'un estudi especialitzat sobre la prostitució deslocalitzada a Palma Adjudicacions i formalitzacions
Medi Ambient i Benestar Animal SUBMINISTRAMENT PUNTS ELECTRICITAT PER A LA RECÀRREGA VEHICLES ELECTRICS SON REUS, ESMENA ERRADA MATERIAL Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Sol·licitud de pressupost de muntatge i desmuntatge Javier Peñafiel (obres no audiovisuals) Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat SOL.LICITUD D'OFERTES D'UNA AMBULÀNCIA SUPORT VITAL AVANÇAT AMB METGE Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat SOL·LICITUD D'OFERTES DE 6 CABINES SANITÀRIES (QUATRE SIMPLES I DUES ADAPTADES PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA) PPW Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat SOL·LICITUD D'OFERTES DE 6 CABINES SANITÀRIES (QUATRE SIMPLES I DUES ADAPTADES PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA) Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat SOL·LICITUD D'OFERTES D'UNA AMBULÀNCIA SUPORT VITAL AVANÇAT AMB METGE PPW Adjudicacions i formalitzacions
Bombers de Palma 3333-F22 - Contracte de subministrament d'ampolles tèrmiques per al personal del Cos de Bombers - DESERT - Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum Contracte menor per al subministrament de llapis ecològics per a les activitats de consum responsable de l'oficina municipal d'informació al consum Adjudicacions i formalitzacions
Educació 22050 - Contracte menor per a la realització d'activitats educatives a diferents centres educatius Adjudicacions i formalitzacions
Participació Ciutadana Contractació d'un servei de disseny, assessorament i suport Revetla, d'altres concerts i del cicle de microespectacles anomenat «Zona Restringida», amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2023 Anunci
Cultura Sol·licitud d'ofertes per al muntatge i desmuntatge audiovisual de l'exposició de Javier Peñafiel Adjudicacions i formalitzacions
Joventut Contractació menor per al subministrament d'un escenari modular desmuntable Adjudicacions i formalitzacions
Infraestructures i Accessibilitat INFRAESTRUCTURES 2022-001 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE UN ANEMÒMETRE Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Contractació menor de punts d'informació campanya NO i PUNT! Juny-Desembre 2022 Adjudicacions i formalitzacions
Medi Ambient i Benestar Animal Subministrament i Instal·lació punts d'electricitat per a la recàrrega de vehicles elèctrics d'acord amb les instruccions de la *ITC corresponents del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Normati Anunci
Igualtat Contractació del servei de sonorització i il·luminació de dos concerts de Palma Pride Week Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Contractació del servei de sonorització i il·luminació d'un concert del dia de l'Orgull 2022 Adjudicacions i formalitzacions
Policia Local 0178-E22 - Subministrament d'armes curtes Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 13/2022 - Execució d'una rasa per a la tala de les arrels al camp de futbol de Sant Jordi. (CM 13/2022). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 16/2022 - Subministrament d'obsequis per diferents programes de l'IME temporada 2021/2022 (CM 16/2022). Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Impressió del material de difusió de la campanya No i Punt! Palma Lliure d'agressions sexistes Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 15/2022 - Contracte menor per a desenvolupar el Programa de Nordic Walking al municipi de Palma de maig a desembre de 2022. (CM 15/2022). Adjudicacions i formalitzacions
Policia Local 0141-E22 - Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de cinc fonts d'osmosi per a la Policia Local, conformement a les especificacions contingudes als PPT Adjudicacions i formalitzacions
Turisme Contracte menor per a la contractació del servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'execució del Pla de senyalització turística de Palma Adjudicacions i formalitzacions
Benestar Social Contracte d'arrendament d'un bé immoble amb destinació a centre municipal de serveis socials comunitaris bàsics i centre comunitari a la barriada de Cala Major Anunci
Sanitat i Consum 22/2022 - Contracte menor per al disseny i impresió de cartells, i el logotip pel programa d'exercici físic per persones majors de 60 anys "ACTIVA'T" Adjudicacions i formalitzacions
Medi Ambient i Benestar Animal 107/2022 - SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS (2.000 kg - pinso) PER MOIXOS ADULTS, ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIO ANIMAL Adjudicacions i formalitzacions
Promoció econòmica i ocupació FM 05/2022 - Contracte menor de servei de lloguer, instal·lació, manteniment i retirada de 3 cabines sanitàries Adjudicacions i formalitzacions