Contractes Menors

Contractes Menors

Cercador Contractes Menors

No s'han trobat resultats
Àrea Objecte Estat
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 11/2021 - Construcció d'una pista de futbol de 3x3 en el recinte del Camp de Futbol Municipal de Miquel Nadal (CM 11/2021). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 13/2021 - Servei d'activitats aquàtiques a realitzar a determinades instal·lacions esportives municipals de Palma (CM 13/2021). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 14/2021 - Servei d'obertura i tancament de les pistes poliesportives municipals de Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 14/2021). Adjudicacions i formalitzacions
Infraestructures i Accessibilitat INFRAESTRUCTURES 2021-001 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER LA RENOVACIÓ DEL SOFTWARE ARCGIS ONLINE (ADS) PER EL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Sol·licitud d'ofertes subministrament i col·locació de portes de fusta a la terrassa i planta baixa del Castell de Bellver Adjudicacions i formalitzacions
Policia Local 0302-E21 - Sol·licitud d'ofertes per al subministrament de material de protecció personal per els monitors concretament, 15 protectors auditius plegables, 15 ulleres de protecció i 15 fundes plaques balístiques Anunci
Sanitat i Consum 34-2021 - Contractació menor de servei de calibració i manteniment d'aparells pel Laboratori Municipal Anunci
Sanitat i Consum 35-2021 - Contractació menor de subministrament de mobiliari pel Laboratori Municipal. Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 09/2021 - Subministrament i instal·lació de penjadors i taules àrbitres als vestidors de les instal.lacions exteriors del Poliesportiu Germans Escalas(CM 09/2021). Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Contracte de substitució de la dimerització actual de la il·luminació de la platea per una adaptada a led TM Xesc Forteza Anunci
Patronat Habitatge - RIBA Cm Ob 02/2021 - Obres de substitució cuines a habitatges municipals Anunci
Cultura Petició de propostes pel servei de realització d'un projecte d'art urbà i graffiti a la zona de Son Güells Anunci
Cultura Crida de projectes de mediació artística Anunci
Participació Ciutadana Presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei d'us i manteniment d'un programa informàtic en mode "SaaS" (Software as a Service) per a la gestió d'inscripcions i cessions d'espais per Anunci
Igualtat Adjudicació del contracte menor dels electrodomèstics de dos pisos d'acollida de l'Ajuntament de Palma Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Adjudicació del contracte menor del parament de dos pisos d'acollida de l'Ajuntament de Palma Adjudicacions i formalitzacions
Urbanisme CT 12-2021 - Anunci sol·licitud d'ofertes per a la contractació menor del serve de traducció jurada de documents continguts del Grant Agreement i el Consortium Agreement del Projecte Europeu ARV Anunci
Urbanisme CT 10-2021 - Anunci per a la licitació del contracte menor de subministrament de 71 lluminàries LED per a l'arxiu de la Gerència Anunci
Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 INN 21 009 - Anunci per a la contractació del servei d'assistència tècnica per a la redacció i preparació de la documentació necessària per a la captació de fons dels plans territorials de sostenibilitat turística Anunci
Medi Ambient i Benestar Animal Convocatoria contracte menor servei instal·lació pel subministrament d'electricitat recàrrega vehicles elèctrics Anunci
Medi Ambient i Benestar Animal Contracte menor servei instal·lació i subministrament material senyalització CSM de Son Reus Anunci
Sanitat i Consum 25-2021 - Contracte menor de servei de reparació de diferent mobiliari del Laboratori Municipal Adjudicacions i formalitzacions
Policia Local 0268-E21 - Sol·licitud d'ofertes per al subministrament d'ampolles tèrmiques per a la distribució entre el personal de la Policia Local Adjudicacions i formalitzacions
CSMPA Contracte menor obra projecte consistent en la instal·lació sistema climatització i substitució coberta caneres edifici N3, CSM de Son Reus Anunci
Banda Municipal de Música de Palma Adquisició de vestuari per a la Banda Municipal de Música Anunci
PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants CM 515/2021 - Obres de reforma de les instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS) de les escoles d'infants de Son Roca i S'Arenal Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Sol·licitud d'ofertes per a la contractació per a la neteja de l'escultura Dona de Palma Adjudicacions i formalitzacions
Banda Municipal de Música de Palma Adquisició de bombardí, lira i 20 faristols per a les activitats de la Banda Municipal de Música Anunci
Cultura Sol·licitud d'ofertes per a la restauració del retrat d'Enric d'España, ubicat al Saló de Plens de l'Ajuntament Anunci
Cultura Contractació dues vases daurades restauració retrats Elisabet Cifre i Baldomero Espartero Adjudicacions i formalitzacions