Contractes Menors

Contractes Menors

Cercador Contractes Menors

No s'han trobat resultats
Àrea Objecte Estat
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 23/2024 - Servei de retirada de la gespa artificial del camp de futbol del Parc de Sa Riera. (CM 23/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Infraestructures i Accessibilitat ANUL·LADA - EM 2024-003 - ANUL·LADA - EM 2024-003 CONTRACTE MENOR D'OBRA PARA L’ADEQUACIÓ DE LA NOVA OAC Son Castelló ED00 Anunci
Cultura Convocatòria BURBALL, Mostra de teatre aficionat a Palma 2024 Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 22/2024 - Redacció de projecte de càlcul estructural per la nova subestructura motoritzada i instal•lació elèctrica per la nova il•luminació del Palau Municipal d’Esports de Son Moix. (CM 22/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 21/2024 - Subministrament i instal•lació d’una caldera nova per a la sala de màquines del camp de futbol municipal Son Flor. (CM 21/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 18/2024 - Instal•lació d’un sistema de detecció de gasos a sala de calderes del poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 18/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 20/2024 - Subministrament i substitució d’un cremador de caldera del sistema d’aigua calenta sanitària del Palau Municipal d’Esports Son Moix. (CM 20/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 19/2024 - Tancament de la recepció interior del poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 19/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 17/2024 - Realització de diferents tasques de treballs de paleta a diferents ubicacions del recinte del Palau Municipal d’Esports Son Moix. (CM 17/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 16/2024 - Reparació de la coberta de les Piscines Municipals de Son Hugo. (CM 16/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Escola Municipal de Formació Subministrament i instal·lació de xarxa wifi tancada per les aules i reacondicionament del cablejat de diferents espais de l'EMF Adjudicacions i formalitzacions
Gent Gran Sol·licitud ofertes contractació confecció i estampació de samarretes identificatives per trobada polideportiu German Escales Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 15/2024 - Servei per a la impermeabilització dels lluernaris i cumbrera de la coberta del poliesportiu municipal Son Cotoner. (CM 15/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Restauració i neteja de l'escultura Sólido Contraste Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Restauració i neteja de l'Estació Meteorològica, ubicada a la plaça Espanya Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 14/2024 - Servei per a la valoració econòmica del retorn publicitari de patrocinis. (CM 14/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Cultura 7.23 - Presentació ofertes adquisició de canyes instruments per la Banda Municipal de Música 2024 Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 13/2024 - Substitució de quatre portes d’accés de la cafeteria de les Piscines Municipals de Son Hugo. (CM 13/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Infraestructures i Accessibilitat EM 2024-002 - EM 2024-002-SUBMINISTRAMENT GASOLI ESCOLES En fase de valoració
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 12/2024 - Tancament de la recepció interior del poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 12/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Medi Ambient i Benestar Animal Convocatòria contracte menor servei d'assistència externa veterinària que realitzi les revisions del servei municipal de transport per tracció animal (Servei de Galeres) Anunci
Cultura Convocatòria ofertes pel PALMABALLA 2024 Anunci
Medi Ambient i Benestar Animal Subministrament i instal·lació d'abalissament a la zona de bany de Cala Gamba Anunci
Batlia GP 15 24 BANDEROLES - Contracte menor d’impressió, instal·lació i retirada de banderoles publicitàries Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 11/2024 - Subministrament d’una bomba ARAL C1500 FE 15CV 400/690 (CM 11/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Contractació per a la neteja i restauració del conjunt escultòric de Jaume I ubicat a la plaça Espanya Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 10/2024 - Subministrament de material esportiu fungible per diversos serveis del Palau Municipal d’Esports Son Moix i del Poliesportiu Rudy Fernández (CM 10/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Infraestructures i Accessibilitat PARCS I JARDINS 2024-001 - PARCS I JARDINS 2024-001 SUBMINISTRAMENT ANEMÒMETRES En fase de valoració
Sanitat i Consum Contracte servei de ronda d'assajos interlaboratoris Anunci
Benestar Social SOLICITUD D’OFERTES CONTRACTACIÓ MENOR PER A L’ORGANITZACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LA TROBADA DE FI DE CURS DE LES ASSOCIACIONS DE PERSONES MAJORS DE PALMA AL POLIESPORTIU MUNICIPAL GERMANS ESCALAS Anunci