Contractes Menors

Contractes Menors

Cercador Contractes Menors

No s'han trobat resultats
Àrea Objecte Estat
Sanitat i Consum 2611/2016 - Contractació menor de subministrament de productes i/o material fungible per al Laboratori Municipal - 2611/2016 Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 2610/2016 - Contractació menor de subministrament de productes i/o material fungible per al Laboratori Municipal - 2610/2016 Adjudicacions i formalitzacions
Mobilitat 2016-5 - Adequació del viari i senyalització vertical d'un itinerari bicis als carrers Josep Darder Metge - Indalecio Prieto Anunci
Cultura Retirada i restauració de l'escultura "Banda d'una cara en el tríedre" Anunci
Infraestructures i Accessibilitat EIP 2016-002 TREBALLS D'ADEQUACIO PREVIS A L'OCUPACIO DEL CASAL BALAGUER Adjudicacions i formalitzacions
Participació Ciutadana 2016/001 - Convocatòria Pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació del disseny creatiu i direcció artística de la cavalcada dels Reis 2017 Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 2353/2016 - Contractació menor de subministrament de productes i/o material fungible per al Laboratori Municipal - 2353/2016 Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 2354/2016 - Contractació menor de subministrament de productes i/o material fungible per al Laboratori Municipal - 2354/2016 Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 2355/2016 - Contractació menor de subministrament de productes i/o material fungible per al Laboratori Municipal - 2355/2016 Anunci
Batlia Contractació menor d'enquesta òmnibus municipal, juliol i novembre de 2016 i abril de 2017 Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 2325/2016 - Contractació menor de subministrament de productes i/o material fungible per al Laboratori Municipal - 2325/2016 Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 2326/2016 - Contractació menor de subministrament de productes i/o material fungible per al Laboratori Municipal - 2326/2016 Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Contractació menor de tallers de sensibilització sobre diversitat afectivo sexual i de gèrene a l'any 2016 a Palma Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 2177/2016 - Contractació menor de subministrament de productes i/o material fungible per al Laboratori Municipal - 2177/2016 Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Contractació menor de l'activitat d'informació i sensibilització per la campanya No i punt. Oci i temps lliure segur i de qualitat. Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Contractació menor d'un taller de suport als processos personals de promoció i empoderament social per a dones que han passat per situacions de vulnerabilitat Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Sol·licitud de propostes per a programació d'espectacles, actuacions o activitats Anunci
Infraestructures i Accessibilitat EIP 2016-001 PROJECTES VARIS CARRERS Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 1943/2016 - Contractació menor de subministrament de productes i/o material fungible per al Laboratori Municipal - 1943/2016 Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 1944/2016 - Contractació menor de subministrament de productes i/o material fungible per al Laboratori Municipal - 1944/2016 Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 1859/2016 - Contractació menor de subministrament de productes i/o material fungible per al Laboratori Municipal - 1859/2016 Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 1841/2016 - Contractació menor de subministrament de productes i/o material fungible per al Laboratori Municipal - 1841/2016 Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 1658/2016 - Contractació menor de subministrament de productes i/o material fungible per al Laboratori Municipal - 1658/2016 Adjudicacions i formalitzacions
Infraestructures i Accessibilitat LOGÍSTICA-2016-003-MUNTATGE DE TARIMES Adjudicacions i formalitzacions
Mobilitat 2016-2 - Subministrament moto elèctrica En fase de valoració
Infraestructures i Accessibilitat EDI-MUN 2016-001 RETIRADA VIDRES PÀDEL Adjudicacions i formalitzacions
PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants 2016-001 - Assistència Tècnica Escoles PMEI Adjudicacions i formalitzacions
Infraestructures i Accessibilitat LOGISTICA 2016-001-SERVEI DE MANTENIMENT DE PLATGES Adjudicacions i formalitzacions
Patronat Habitatge - RIBA 2016-01-S - 2016-01-S CONTRACTACIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ RISCS LABORALS Anunci
EFM - Empresa Funerària Municipal SA AD 6/15 - Plano 1 Anunci