IME

IME

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
CM 41/2024 Modificació de la ubicació de la bomba de reg i nou recorregut de la instal•lació del camp de futbol de Son Moix (CM 41/2024) Licitacions en curs
CM 40/2024 Substitució d’un equip d’aire condicionat del gimnàs d’abonats petit del poliesportiu Germans Escalas. (CM 40/2024) Licitacions en curs
CM 39/2024 Revisió i certificació d’instal·lacions i equips de seguretat a l’edifici del Palau Municipal d’Esports Son Moix. (CM 39/2024) Licitacions en curs
CM 38/2024 Renovació de l’ascensor del poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 38/2024) Adjudicacions i formalitzacions
CM 37/2024 Servei d’avaluació de situació i posterior elaboració d’un Pla d’Igualtat a l’Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma (CM 37/2024) Adjudicacions i formalitzacions
CM 36/2024 Subministrament de tres equips d’aire condicionat portàtils per al gimnàs verd del poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 36/2024) Adjudicacions i formalitzacions
CM 33/2024 Assistència tècnica per a la implantació i explotació del sistema SGAM per a la gestió del manteniment . (CM 33/2024) Adjudicacions i formalitzacions
CM 35/2024 Reparació dels vestidors de S’Estel. (CM 35/2024) Adjudicacions i formalitzacions
CM 34/2024 Subministrament i instal·lació de pals i xarxes de protecció de fons del camp de futbol del Palau Municipal d’Esports Son Moix. (CM 34/2024) Adjudicacions i formalitzacions
CM 32/2024 Preparació i aixecament de plànols en CAD georeferenciats de 19 camps de futbol gestionats per l’IME. (CM 32/2024) Adjudicacions i formalitzacions