IME

IME

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
CM 58/2023 Subministrament i instal•lació xarxa de protecció de possibles caigudes de la cornisa del poliesportiu Germans Escalas (CM 58/2023) Adjudicacions i formalitzacions
CM 57/2023 Subministrament, transport i instal·lació d’una grada desmontable al camp de futbol 11 del Poliesportiu municipal Germans Escalas amb una capacitat mínima per a 56 persones (CM 57/2023) Adjudicacions i formalitzacions
CM 55/2023 Obra de reparació de les filtracions en una zona de la coberta de les Piscines Municipals de Son Hugo (CM 55/2023) Adjudicacions i formalitzacions
CM 56/2023 Redacció de dos projectes de rehabilitació als poliesportius municipals Toni Pizà i Josep Amengual (CM 56/2023) Adjudicacions i formalitzacions
CM 52/2023 Subministrament i servei d’instal•lació de màquina de producció de gel i armari conservador per a ús esportiu a la pista interior del Palau Municipal d’Esports Son Moix (CM 52/2023) Adjudicacions i formalitzacions
CM 53/2023 Reparació i substitució de trams en mal estat de la canalització d’aigua potable existent que alimenta la zona de vestidors del camp de rugbi (CM 53/2023) Adjudicacions i formalitzacions
CM 54/2023 Subministrament de dues porteries de hoquei herba amb les xarxes per al camp del CEIP Rafal Vell (CM 54/2023) Adjudicacions i formalitzacions
CM 50/2023 Construcció caseta per nou comptador d’aigua del Poliesportiu Germans Escalas (CM 50/2023) Adjudicacions i formalitzacions
CM 51/2023 Neteja i aplicació d’un producte anti relliscant en el paviment de la zona de platja de les piscines i vestidors del poliesportiu Germans Escalas (CM 51/2023) Adjudicacions i formalitzacions
CM 49/2023 Reparació i substitució de trams en mal estat de la canalització d’aigua potable existent que alimenta la zona de vestidors del camp de rugbi (CM 49/2023) Adjudicacions i formalitzacions