Licitacions en curs

Licitacions en curs

Publicador de continguts

Entitat Objecte Estat
Contractació 2021-073-A - SERVEI DE PRODUCCIÓ TÈCNICA, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ "ADN SANT SEBASTIÀ"AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 Licitacions en curs
Contractació 2021-072-S - SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PERE GARAU (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-074-S - SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2021-071-A - SERVEI DE PROGRAMACIÓ I REALITZACIÓ D'UN CICLE DE MICROESPECTACLES A ESPAIS NO CONVENCIONALS: "ZONA RESTRINGIDA", AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 Licitacions en curs
Contractació 2021-070-A - SERVEI DEL PROGRAMA CENTRES EXIT D'ORIENTACIÓ I SUPORT A L'ESTUDI Licitacions en curs
Contractació 2021-069-S - EL DISSENY, LA MAQUETACIÓ, LA IMPRESSIÓ I LLIURAMENT DELS DIVERSOS MATERIALS DE COMUNICACIÓ PER A LA REGIDORIA D'EDUCACIÓ Licitacions en curs
Contractació 2021-068-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL LLEURE DE JOVES ALS BARRIS (DINAMO) Licitacions en curs
Contractació 2021-067-S - SUBMINISTRAMENT DE CINC VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A LES ÀREES DE BATLIA I MOBILITAT (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-066-S - SUBMINISTRAMENT D'UN ESCENARI PER A LA REALIZACIÓ D'ESPECTÁCLES I ACTES PROTOCOL·LARIS, ADAPTAT A LES SINGULARS CARACTERÍSTIQUES DEL PATI D'ARMES DEL CASTELL DE BELLVER Licitacions en curs
Contractació 2021-065-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'ORDRE PÚBLIC PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-064-S - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 9 EQUIPS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS,I EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA MARQUESINA AMB PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I EQUIP DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS A LA VIA PÚBLICA AL TERME MUNICIPAL DE PALMA-2 LOTS Licitacions en curs
Contractació 2021-063-C - CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTAL·LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS Licitacions en curs
Contractació 2021-062-C - CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AL PARC DE SON GIBERT Licitacions en curs
Contractació 2021-061-S - SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE SON REUS (CANS, MOIXOS, COLOMS I DIETES ESPECIALS PER ANIMALS). (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-060-A - ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PRODUCCIÓ TÈCNICA, REGIDORIA D'ESCENARI I SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE LA REVETLA I ALTRES CONCERTS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 (7 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-059-A - SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA (SAMVVM) (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-058-A - SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA (SAIVM) Licitacions en curs
Contractació 2021-057-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2021-056-A - MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES, PER AL SEU ÚS AMB MOTIU DE LA PROGRAMACIÓ DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 Licitacions en curs
Contractació 2021-053-A - SERVEI D'ACTIVITATS EDUCATIVO-CULTURALS I DE DINAMITZACIÓ DELS CASALS DE BARRI DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs