Licitacions en curs

Licitacions en curs

Publicador de continguts

Entitat Objecte Estat
Contractació 2020-065-A - SERVEI D'AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEIS, DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-064-A - SERVEI D'UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ DE VENDA D'ENTRADES A LES TAQUILLES, PER INTERNET I PER ALTRES POSSIBLES CANALS DE VENDA, AIXÍ COM EL CONTROL D'ACCÉS ALS TEATRES MUNICIPALS, CASTELL DE BELLVER I CASAL BALAGUER I ALTRES ESPAIS MUNICIPALS Licitacions en curs
Contractació 2020-056-S (2) - SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA DESTINADA A MAJORDOMIA Licitacions en curs
Contractació 2020-062-S - SUBMINISTRAMENT DE LLENYA PER A TORRADORES I FOGUERONS PER LES FESTES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2020-063-S - SUBMINSTRAMENT DE PLAQUES METÀL·LIQUES I DE MARBRE I ALTRES ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ PER A LA ROTULACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-059-A - SERVEI DE NETEJA DELS LOCALS, CENTRES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I DEL SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DELS CENTRES ESCOLARS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-021-S (2) - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER EVENTS INSTITUCIONALS I FESTES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA LOT 1: SUBMINISTRAMENT DE TABLEROS, TABLONS, LLISTONS I FUSTES I FERRATGES Licitacions en curs
Contractació 2020-061-A - CONTRACTACIÓ DE TRES CONCERTS A MITJANS DE COMUNICACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I LA DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021 (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-057-O - OBRES I SERVEIS A REALITZAR PER VIA D'EXECUCIO SUBSIDIARIA DERIVADES D'EXPEDIENTS D'INFRACCIONS URBANÍSTIQUES I SEGURETAT DELS EDIFICIS (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-015-S (2) - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈCNIC PELS TEATRES MUNICIPALS CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA. Licitacions en curs
Contractació 2020-014-S (4) - LOT 1 - SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ D'EQUIPAMENT I MOBILIARI PER A L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. LOT 1 - EQUIPAMENT PER ALS CENTRES DE DIA I ELS CASALS DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL Licitacions en curs
Contractació 2020-060-A - SERVEI DEL PROGRAMA DE SUPORT PISE-PALMA Licitacions en curs
Contractació 2020-058-A - MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES PER AL SEU ÚS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021 Licitacions en curs
Contractació 2020-055-A - SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS IMMOBLES, DEPENDÈNCIES, INSTAL·LACIONS I FESTES INSTITUCIONALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-056-S - SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA DESTINADA A MAJORDOMIA Licitacions en curs
Contractació 2020-002-O (2) LOT 1 - OBRES DE MILLORA D'ESPAIS URBANS ES RAFAL VELL I REURBANITZACTÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT CARRERS MÉNDEZ-BARRERA-BORGUNY-VILLALONGA. ( LOT 1) Licitacions en curs
Contractació 2020-054-S - SUBMINISTRAMENT DE LA PIROTÈCNIA I LA ASSISTÈNCIA D'UN TÈCNIC PIROTÈCNIC PER A LA REALITZACIÓ DELS CORREFOCS I ALTRES FESTES ORGANITZADES PER L'A]UNTAMENT DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2020-053-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I SOLUCIONS HIDROALCOHÒLIQUES PER ATENDRE LES NECESSITATS DE L'AJUNTAMENT DE COMPLIMENT DELS PROTOCOLS PER A LA PREVENCIÓ DEL COVID-19 (6 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-052-A - SERVEI DE DISSENY, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, DE GESTIÓ I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A LA REALITZACIÓ DELS ESDEVENIMENTS DE LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA Licitacions en curs
Contractació 2020-051-A - SERVEI DELS ESPECTACLES DE L'ENCESA DE LLUMS DE NADAL 2020 (9 LOTS) Licitacions en curs