Licitacions en curs

Licitacions en curs

Publicador de continguts

Entitat Objecte Estat
Contractació 2020-011-O - OBRES DE REFORÇ DEL FORJAT DE LA PLANTA SOTERRANI 1 DE L'EDIFICI DE LA GERÈNCIA D'URBANISME DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2020-005-A - SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-008-S - SUBMINISTRAMENT DE 15 BICICLETES ASSITIDES AMB MOTOR ELÈCTRIC Licitacions en curs
Contractació 2020-007-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ARMAMENT ( 2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-003-O - OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN ESPAI DE SOCIALITZACIÓ, INTEGRACIÓ I PARTICIPACIÓ DINS EL PARC DE SA RIERA. Licitacions en curs
Contractació 2020-004-S - SUBMINISTRAMENT DE 50 ARMILLES ANTIBALES, ANTIGANIVET I ANTIPUNXÓ. Licitacions en curs
Contractació 2020-002-O - OBRES DE MILLORA D'ESPAIS URBANS ES RAFAL VELL I REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT CARRERS MÉNDEZ-BARRERA-BORGUNY-VILLALONGA. (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-001-A - SERVEI INTEGRAL DE TAQUILLA, PORTERIA, ACOMODACIÓ I DE BAR ALS TEATRES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2019-067-A - SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL (9 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2019-066-S - SUBMINISTRAMENT I REPOSICIÓ DE MATERIAL PER AL MUNTATGE D'ESCENARIS PER A LA REALITZACIÓ D'ESPECTACLES EN EL TERME DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2019-065-S - SUBMINISTRAMENT 20 VEHICLES PATRULLA PER A POLICIA LOCAL DE PALMA. 2 LOTS Licitacions en curs
Contractació 2019-064-A - REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EDUCATIVES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT Licitacions en curs
Contractació 2019-062-S - SUBMINISTRAMENT DE FERRO, ACER I METALLS PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES Licitacions en curs
Contractació 2019-061-A - LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES AUTÒNOMES DE WC PER A LES ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Licitacions en curs
Contractació 2019-060-A - SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS ESPECTACLES PUBLICS A LES FESTES ORGANIZADES PER LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENTDE PALMA L'ANY 2020 Licitacions en curs
Contractació 2019-059-A - SERVEIS PER A LA PROGRAMACIÓ, DIFUSIÓ, REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER LÚDIC, FESTIU I SOCIOCULTURALS ALS DISTRICTES DE PALMA AMB MOTlU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2020. Licitacions en curs
Contractació 2019-058-A - SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD) Licitacions en curs
Contractació 2019-043-A (2) - DINAMITZACIÓ DEL CONSELL PER A LA PARTICIPACIÓ INFANTIL CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2019-026-A (2) - REPARACIONS MECÀNIQUES I DE CARROSSERIA DELS VEHICLES DEL PARC MÒBIL Licitacions en curs
Contractació 2019-057-A - ACTUACIONS O SORTIDES DELS GEGANTS I CAPGROSSOS DE LA SALA I DEL DRAC DE NA COCA PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT (2 LOTS) Licitacions en curs