Licitacions en curs

Licitacions en curs

Publicador de continguts

Entitat Objecte Estat
Contractació 2019-050-A - SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU PER A PETITES ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2019-048-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I RENOVACIÓ DE CERTIFICACIONS DEL SISTEMA D'ACCESSIBILIAT UNIVERSAL DE LES PLATGES DE PALMA, PER OBTENIR LES CERTIFICACIONS CONFORME LA NORMA UNE 170001-2:2007 Licitacions en curs
Contractació 2019-035-O (2) - REFORMA DE L'EDIFICI EXISTENT AL CARRER SABEL·LÍ, 23 (SON XIGALA) PER UBICAR EL CENTRE MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIAS MESTRAL Licitacions en curs
Contractació 2019-047-A - SERVEI D'ASSISTENCIA PSICOLÒGICA A VÍCTIMES DE DELICTES RELACIONATS AMB LA VIOLÈNICA DE GÈNERE, ODI I ALTRES TIPUS DE DELICTES VIOLENTS, EN SITUACIÓ DE CRISI. Licitacions en curs
Contractació 2019-045-A - SERVEI D'AGÈNCIA I INTERMEDIACIÓ PER A LA INSERCIÓ D'ANUNCIS OFICIALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA EN PREMSA ESCRITA Licitacions en curs
Contractació 2019-046-S - SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS Licitacions en curs
Contractació 2019-044-O - ADEQUACIÓ I CONDICIONAMENT DE LOCAL MUNICIPAL PER UBICAR LES OFICINES DE L'IMI I CONSTRUCCIÓ DE NOVA FAÇANA DEL LOCAL CONTIGU AL DE LES OFICINES Licitacions en curs
Contractació 2019-021-S (2) - SUBMINISTRAMENT DE LLENYA PER A FESTETJOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2019-043-A - DINAMITZACIÓ DEL CONSELL PER A LA PARTICIPACIÓ INFANTIL CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2019-015-A (3) - SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA REALITZ. AUDITORIA VERIFICACIÓ PRÈVIA SOLS. PAGAMENT AL BENEFICIARI QUE PRESENTARÀ L'AJUNT. SOBRE LES DESPESES EXECUTADES A OPERACIONS RELAC. L'ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAL "PLA LITORAL DE PONENT" Licitacions en curs
Contractació 2019-042-A - SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DE L'EQUIPAMENT ESCENOTÈCNIC DELS TEATRES MUNICIPALS I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ I REPOSICIÓ NECESSARI Licitacions en curs
Contractació 2019-041-A - SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE BIBLIOTECA, PLA DE DINAMITZACIÓ DEL FONS I FOMENT DE LA LECTURA A LA BIBLIOTECA INFANTIL MUNICIPAL DE NOU LLEVANT (DE 3 A 12 ANYS) Licitacions en curs
Contractació 2019-040-A - ELABORACIÓ NOU PLA D'ACCIÓ PEL CLIMA I L'ENERGIA SOSTENIBLE (PACES) DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2019-035-O - REFORMA DE L'EDIFICI EXISTENT AL CARRER SABEL·LÍ, 23 (SON XIGALA) PER UBICAR EL CENTRE MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIAS MESTRAL Licitacions en curs
Contractació 2019-039-S - DISSENY, MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, TIRATGE, ENQUADERNACIÓ I LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS, FULLETONS I CARTELLS A DUES CARES DE LES FESTES INSTITUCIONALS ORGANITZADES DES DE LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2019-037-A - SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE SIS CENTRES DE DIA (6 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2019-038-S - TREBALLS DE DISSENY I MAQUETACIÓ, D'IMPRESSIÓ I DISTRIBUCIÓ, DE L'AGENDA JOVE (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2019-036-A - REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER TEMPLE 9 Licitacions en curs
Contractació 2019-033-A - SERVEI PER LA DEFENSA TÈCNICA I LA REPRESENTACIÓ EN ELS PROCEDIMENTS DE DESALLOTJAMENT RELATIUS AL POBLAT DE SON RIERA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2019-034-S - SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE ELÈCTRIC DESTINAT AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL Licitacions en curs