Licitacions en curs

Licitacions en curs

Publicador de continguts

Entitat Objecte Estat
Contractació 2024-029-A - CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA MILLORA DE LA PLAÇA MAJOR, PLANTES INFERIORS I EL SEU ENTORN Licitacions en curs
Contractació 2024-017-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ DELS ESPAIS JOVES (SDEJ) Licitacions en curs
Contractació 2024-013-A - SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE SET CENTRES DE DIA (7 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-004-A - SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU, PER A ACTUACIONS A INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-020-S - SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES PER AL PARC MÒBIL MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2024-021-S - SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I MANTENIMENT D’EQUIPS DE REPROGRAFIA PER L’AJUNTAMENT DE PALMA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (IME I PALMA ACTIVA) Licitacions en curs
Contractació 2024-001-A - SERVEI DE TRANSPORT DE VISITES SUBVENCIONADES AL PARC NACIONAL DE CABRERA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-061-A - SERVEI DE LLOGUER PER A L’APROVISIONAMENT TEMPORAL D’INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES, LA SEVA LA LEGALITZACIÓ I ALTRES SERVEIS VINCULATS, AMB MOTIU DE LES DIFERENTS ACTIVITATS FESTIVES ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ DE DISTRICTES Licitacions en curs
Contractació 2023-58-A - SERVEI DE PROVISIÓ DE DADES D’AUDIÈNCIA I DIFUSIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ Licitacions en curs
Contractació 2023-59-A - SERVEIS FINANCERS DE PAGAMENT DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS MUNICIPALS MITJANÇANT DISPOSITIUS TPV FÍSICS I TELEMÀTICS O VIRTUALS Licitacions en curs
Contractació 2023-057-A - SERVEIS D’ACTIVITATS INFANTILS PER A SANT SEBASTIÀ PETIT I SA RUETA, AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ I CARNAVAL 2024 (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-049-C - CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DE DEU QUIOSCS, SITUATS A LA RAMBLA, DESTINATS A LA VENDA DE PLANTES I FLORS. 10 LOTS Licitacions en curs
Contractació 2024-009-S - L’ARRENDAMENT DE 7 CAMIONS DESTINATS AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-053-S - SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓ (GASOIL C) A DIFERENTS ESCOLES DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-005-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER ESDEVENIMENTS INSTITUCIONALS I FESTES DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-45-S - SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS, REACTIUS, MEDIS DE CULTIU I ALTRES MATERIALS PER AL LABORATORI MUNICIPAL DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2023-044-A - CONTRACTE RESERVAT PER A LA MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, EL TIRATGE, L’ENQUADERNACIÓ I EL LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS I FULLETONS DE LES FESTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ DE DISTRICTES Licitacions en curs
Contractació 2024-010-S - SUBMINISTRAMENT DE FERRO I ACER PER A L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2024-015-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LLIT PELS CAVALLS DE LA SECCIÓ DE LA POLICIA MUNTADA Licitacions en curs
Contractació 2023-054-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LLIT PELS CAVALLS DE LA SECCIÓ DE LA POLICIA MUNTADA Licitacions en curs