Licitacions en curs

Licitacions en curs

Publicador de continguts

Entitat Objecte Estat
Contractació 2018-052-O - OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CONDICIONAMENT DE LA SEGONA LÍNIA DE LA PLATJA DE PALMA: TRAM COMPRES ENTRE EL CARRER NEOPATRIA I EL CARRER MISSIÓ DE SAN DIEGO Licitacions en curs
Contractació 2018-049-S - SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓ (GASOLI C) A DIFERENTS ESCOLES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2018-050-O - OBRES DE CONTINUACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DEL BOSC DE BELLVER, A LA SEVA FASE III Licitacions en curs
Contractació 2018-048-S - CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS I SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL Licitacions en curs
Contractació 2018-046-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI (REACTIUS, MEDIS DE CULTIU, MATERIAL FUNGIBLE), PER AL LABORATORI MUNICIPAL (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2018-047-S - SUBMINISTRAMENT DE 6 VEHICLES PATRULLA TIPUS FURGÓ AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2018-040-S (2) - SUBMINISTRAMENT DE CENT BICICLETES PER BICIPALMA Licitacions en curs
Contractació 2018-044-A - CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE REDACCIÓ D'UN PROJECTE INTEGRAT D'OBRA DE RENOVACIÓ D'INSTAL·LACIONS, FAÇANA I PROJECTE D'ACTIVITATS DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE LA GERÈNCIA D'URBANISME DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2018-045-S - CONTRACTE MIXTE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DISSENY, MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, TIRATGE, ENQUADERNACIÓ I LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS, FLYERS, FULLETONS I DESPLEGABLES DE LES FESTES INST. DE L'AJUNT. DE PALMA 19 (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2018-043-A - LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES AUTÒNOMES DE WC A LES ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA L'ANY 2019 Licitacions en curs
Contractació 2018-042-A - SERVEIS DE TRANSPORTS l MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2018-041-S - SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA ( 9 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2018-032-S (2) - SUBMINISTRAMENT D'APARELLS D'OSMOSI INVERSA A DIVERSOS CENTRES I CASALS DEPENENTS DE BENESTAR I DRETS SOCIALS (2) Licitacions en curs
Contractació 2018-038-A - SERVEI DE REPROGRAFIA MUNICIPAL Licitacions en curs
Contractació 2018-039-S - SUBMINISTRAMENT D'UN FURGÓ (GNC) PER A LA BRIGADA DE CIRCULACIÓ Licitacions en curs
Contractació 2018-040-S - SUBMINISTRAMENT DE CENT BICICLETES PER BICIPALMA Licitacions en curs
Contractació 2018-037-S - CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA D'ASSEGURANCES QUE COBREIXI LES PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2018-035-A - SERVEI REDACCIÓ PROJEC BÀSIC I D'EXEC., DIREC. FACULT. COM. I COORD. SEGUR. I SALUT FASE D'EXECUCIÓ OBRES CONSOLIDACIÓ ESTRUCT. 2N RECINTE DEFENSIU, REPOSICIÓ DEL LLENÇ RUÏNÓS DEL BASTIÓ DE PONENT I ESTUDI PAVIMENT FOSSAT INTERIOR DEL CASTELL DE BELLVER Licitacions en curs
Contractació 2018-034-A - CONTRACTE MIXTE DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT DE LA CONSERVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, VERTICAL, ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE GUALS Licitacions en curs
Contractació 2018-033-S - MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES PER AL SEU ÚS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2019 i 2020 Licitacions en curs