Licitacions en curs

Licitacions en curs

Publicador de continguts

Entitat Objecte Estat
Contractació 2023-035-S - SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE TREBALL PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-036-A - SERVEI DE NETEJA DEL PARC MÒBIL DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-034-A - L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DISSENY, EXECUCIÓ I DIRECCIÓ D'OBRES DEL PARC URBÀ DE L'ANTIC VELÒDROM DE TIRADOR I REHABILITACIÓ DEL CONJUNT ARQUITECTÒNIC DE L'EDIFICI I PISTA AMB PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Licitacions en curs
Contractació 2023-032-A - ADQUISICIÓ DE LA LLICENCIA D'ÚS D'UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS. Licitacions en curs
Contractació 2023-030-A - ANÀLISI DELS MESURAMENTS D'AGENTS QUÍMICS, INCLOENT ELS SUPORTS APROPIATS PER A QUE S'EFECTUÏN ELS MESURAMENTS, AIXÍ COM L'ASSESSORAMENT PER A L'EXERCICI I EXECUCIÓ DE FUNCIONS EN EL MARC DE L'ESPECIALITAT D'HIGIENE INDUSTRIAL DE L'SPRL DE L'AJUNTAMENT Licitacions en curs
Contractació 2023-031-O - CONTRACTACIÓ MIXTA D'OBRES I SERVEIS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A GÈNOVA I ENVOLTANTS I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES (2 LOTS). Licitacions en curs
Contractació 2023-029-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DELS PROJECTES PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DE L'ÀMBIT A I B DEL BARRI EL TERRENO (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-028-P - ALIENACIÓ DE LES FERRALLES FÈRRIQUES, NO FÈRRIQUES I RESIDUS VARIS NO PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-027-A - SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL POBLAT DE SON RIERA Licitacions en curs
Contractació 2023-026-O - OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PLATJA DE PALMA I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL CAZ DE LA PLATJA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-025-S - SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE LAMPISTERIA PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-024-A - SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DECURSOS REGULARS, MONOGRÀFICS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-023-O - OBRES DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA LICINIO LA FUENTE DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-022-A - SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-021-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL "PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DELS NINS, A S'ARENAL" ( LOT 1) Licitacions en curs
Contractació 2023-020-S - SUBMINISTRAMENT DE PAPER I MATERIAL D'OFICINA PER L'AJUNTAMENT DE PALMA (6 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-019-A - SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL POBLAT DE SON RIERA Licitacions en curs
Contractació 2023-018-S - GUANTS (LOT 7) del SUBMINISTRAMENT PER A l'ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ DE L'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ROBA DE TREBALL DEL SERVEI DE BOMBERS DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-017-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL" PROJECTE DE CORREDORS VERDS DE CONNEXIÓ ENTRE PLATJA DE PALMA I EL PLA DE SANT JORDI (FASE 1)" Licitacions en curs
Contractació 2023-015-A - SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS REGULARS, MONOGRÀFICS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA Licitacions en curs