Licitacions en curs

Licitacions en curs

Publicador de continguts

Entitat Objecte Estat
Contractació 2022-089-C - CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AL PARC MUNICIPAL DE SON GIBERT Licitacions en curs
Contractació 2022-087-A - MANTENIMENT PROGRAMAT I CORRECTIU DE L'EQUIPAMENT ESCÈNIC i D'ALTRE EQUIPAMENT TÈCNIC DE POTÈNCIA I REGULACIÓ DE SO I IL·LUMINACIÓ I DE SERVEIS AUDIOVISUALS I QUALSEVOL ALTRE EQUIPAMENT SUSCEPTIBLE DE MANTENIMENT ESSENCIAL DELS TEATRES MUNICIPALS. Licitacions en curs
Contractació 2022-088-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA EXTERNA VETERINÀRIA QUE REALITZI LES REVISIONS DELS CAVALLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PER TRACCIÓ ANIMAL (SERVEI DE GALERES) Licitacions en curs
Contractació 2022-086-A - SERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-085-A - SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (ERC) DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-084-A - SERVEI D'ENSENYAMENT MUSICAL NO REGLAT I GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA Licitacions en curs
Contractació 2022-082-A - ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ D'UN SERVEI DE PRODUCCIÓ TÈCNICA DE LA REVETLA I UN ALTRE CONCERT AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2023 (5 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-083-A - SERVEI DE PRODUCCIÓ LOGÍSTICA PER ALS ARTISTES QUE ACTUEN A LA REVETLA I ALTRES CONCERTS DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2023 Licitacions en curs
Contractació 2022-081-A - PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA DE L'ESPECIALITAT O DISCIPLINES D'ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA, AIXÍ COM L'ASSESSORAMENT TÈCNIC (LOT 2) Licitacions en curs
Contractació 2022-080-S - SUBMINISTRAMENT PER A l'ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ DE L'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ROBA DE TREBALL DEL SERVEI DE BOMBERS DE PALMA (8 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-079-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA NORD-OEST DEL MERCAT DE PERE GARAU DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-077-A - MANTENIMENT DE DESFIBRIL·LADORS SEMIAUTOMÀTICS (DESA) PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-078-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC AMB DESTINACIO AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-076-A - SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE LA FLOTA DE VEHICLES DE QUATRE RODES DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-075-A - SERVEIS GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS SALES D'ASSAIG MUSICAL DEL ZULOAGA, 1 , EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, ELS MITJANS TÈCNICS I EL DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL Licitacions en curs
Contractació 2022-074-A - ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DISSENY, EXECUCIÓ I DIRECCIÓ D'OBRES DEL PARC URBÀ DE L'ANTIC VELÒDROM DE TIRADOR I REHABILITACIÓ DEL CONJUNT ARQUITECTÒNIC DE L'EDIFICI I PISTA AMB PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Licitacions en curs
Contractació 2022-073-S - ADQUISICIÓ DE 2 VEHICLES DE TRANSPORT DE PERSONAL DEL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-072-S - SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (5 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-071-S - ADQUISICIÓ DE TRES VEHICLES D'AUXILIS DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-070-A - TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ A L'ÀMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (3 LOTS) Licitacions en curs