Licitacions en curs

Licitacions en curs

Publicador de continguts

Entitat Objecte Estat
Contractació 2022-036-A - CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I OBRES D'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, ANTI INTRUSIÓ I VIDEOVIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE RESPOSTA A LES ALARMES DELS EDIFICIS MUNICIPALS I ELS CENTRES ESCOLARS (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-037-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DIVERSOS I EINES D'OBRA CIVIL I LLOGUER DE MAQUINÀRIA I/O ACCESSORIS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE VIALITAT DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-038-A - ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE L'EQUIPAMENT S'AIGUA DOLÇA, EN LA FASE D'OBRA. Licitacions en curs
Contractació 2022-035-O - CONSTRUCCIÓ I CREACIÓ D'UN CARRIL BICI-VIANANT ENTRE EL CI PASSATEMPS I LA CR VALLDEMOSSA I PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC INTEGRAL EN EL CARRIL BICI AL C/ PEDRO SANS GARAU I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ D'OBRES AL C/ PEDRO SANS GARAU (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-034-A - SERVEI DE VISITES GUIADES A L'EDIFICI DE CORT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-032-O - OBRES D'ADAPTACIÓ DEL CAMÍ DE CAN BOGUETA I EL CARRER VAIXELL PER HABILITAR UN ITINERARI VIANANT-CICLISTA CAP A L'AEROPORT DE SON SANT JOAN Licitacions en curs
Contractació 2022-033-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A GÈNOVA I ENVOLTANTS I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES (2 LOTS). Licitacions en curs
Contractació 2022-031-O - PROJECTE D'EXECUCIÓ DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ, DE L'ACCESSIBILITAT DELS VIALS I ELS ESPAIS LLIURES PÚBLICS: CARRERS JOAN DAMETO I SINIA D'EN GIL AMB LA PART OEST DEL PARC DE SA RIERA. FASE 1 Licitacions en curs
Contractació 2022-030-C - CONCESSIÓ DEL SERVEI SMARTWIFI PALMA, DE COMUNICACIONS SENSE FILS PER AL CONJUNT DE ZONES DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA DE PALMA, AMB CONSOLIDACIÓ, UNIFICACIÓ I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES NECESSÁRIES Licitacions en curs
Contractació 2022-028-S - SUBMINISTRAMENT DE TRES VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A L'ÀREA DE BATLIA, I DOS VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A L'ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-029-A - SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA PER AUXILIAR A LA POLICIA LOCAL AMB TASQUES RELACIONADES AMB LA COVID-19 Licitacions en curs
Contractació 2022-026-P - PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FUNCIONARIS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA INTEGRATS EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, PROCEDENTS DE L'EXTINTA MUNPAL I ALS SEUS BENEFICIARIS Licitacions en curs
Contractació 2022-027-S - SUBMINISTRAMENTS D'ESCENARIS I REPOSICIÓ DE MATERIAL PER A LA REALITZACIÓ D'ESPECTACLES EN EL TERME MUNICIPAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2022-025-A - CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I D'OBRES PER AL MANTENIMENT DELS ASCENSORS I ALTRES APARELLS ELEVADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS I LES ESCOLES PÚBLIQUES (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-024-A - CONTRACTE MIXTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ I SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ SEMAFÒRICA, CONTROL I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2022-022-C - CONCESSIÓ PER A L'EXPLOTACIÓ DEL BAR-CAFETERIA DEL CENTRE FLASSADERS Licitacions en curs
Contractació 2022-021-S - SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES TIPUS FURGÓ DESTINATS AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2022-023-A - ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS (ZBE) DE LA CIUTAT DE PALMA I LES ORDENANCES MUNICIPALS QUE SIGUIN NECESSÀRIES PER A LA SEVA IMPLANTACIÓ Licitacions en curs
Contractació 2022-020-A - SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA PER AUXILIAR A LA POLICIA LOCAL AMB TASQUES RELACIONADES AMB LA COVID-19 Licitacions en curs
Contractació 2022-019-A - SERVEIS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA "CINEMA A LA FRESCA" 2022-2024 Licitacions en curs