Publicador de continguts

Acord inici del contracte de compra de Mesurador de cabal i pressió

El termini de presentació de les propostes serà de 5 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria a la pàgina web.

Les empreses interessades hauran d'enviar la documentació al correu de bombers@palma.cat.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Bombers a través del telèfon 971 432 749.

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

C16-2023

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

13/de nov./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

05/12/2023