Publicador de continguts

ADQUISICIÓ DE LA LLICENCIA D'ÚS D'UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS.


Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2023-032-A

Procediment d'adjudicació:

Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

15/05/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions