Publicador de continguts

Autocars pel desplaçament de la gent gran al restaurant BINICOMPRAT

Dades de la Contractació:

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

07/de nov./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions