Publicador de continguts

CONTRACTACIÓ MIXTA D'OBRES I SERVEIS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A GÈNOVA I ENVOLTANTS I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES (2 LOTS).


Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2023-031-O

Procediment d'adjudicació:

Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

12/05/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions