Publicador de continguts

Contracte de revisió i manteniment epis per al cos de bombers

El termini de presentació de les propostes serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria a la pàgina web.

Les empreses interessades hauran d'enviar la documentació al correu de bombers@palma.cat.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Bombers a través del telèfon 971 432 749.

 

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

C5-2023

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

07/de nov./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

05/12/2023

Data darrera modificació: 5 de desembre de 2023