Publicador de continguts

EL SUBMINISTRAMENT D'HIPOCLORIT SÒDIC PER AL TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE LES FONTS ORNAMENTALS COMPETÈNCIA DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA.

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2023-037-S

Procediment d'adjudicació:

Obert Simplificat

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

22/05/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio: