Publicador de continguts

L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DISSENY, EXECUCIÓ I DIRECCIÓ D'OBRES DEL PARC URBÀ DE L'ANTIC VELÒDROM DE TIRADOR I REHABILITACIÓ DEL CONJUNT ARQUITECTÒNIC DE L'EDIFICI I PISTA

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2023-034-A

Procediment d'adjudicació:

Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

18/05/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio:

      Data darrera modificació: 25 de maig de 2023