Publicador de continguts

SERVEI DE LLOGUER PER A L’APROVISIONAMENT TEMPORAL D’INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES, LA SEVA LA LEGALITZACIÓ I ALTRES SERVEIS VINCULATS, AMB MOTIU DE LES DIFERENTS ACTIVITATS FESTIVES ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ DE DISTRICTES

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2023-048-A

Procediment d'adjudicació:

Obert Simplificat

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

04/10/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio: