Publicador de continguts

SERVEIS POSTALS GENERATS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA I IMPRESSIÓ, PLEGAT, SEGELLAT I/O ENSOBRAT DE NOTIFICACIONS (2 LOTS)

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2023-033-A

Procediment d'adjudicació:

Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

22/05/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio: