Publicador de continguts

SUBMINISTRAMENT D’ALIMENTS PER A CANS, MOIXOS, COLOMS I DIETES ESPECIALS PER CADELLS I ANIMALS MALALTS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ ANIMAL DE PALMA (4 LOTS)

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2023-047-S

Procediment d'adjudicació:

Obert Simplificat

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

26/09/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio: